waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, APB bezorgd over slib voor plas Linderveld

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
APB bezorgd over slib voor plas Linderveld
LETTELE - Duizend vrachtwagens per week door de kleine kern van Lettele, dat is de vrees van Algemeen Plattelands Belang. Maar nog veel erger kan het zijn als er in de Linderveldplas vervuild slib wordt gestort, en daar is APBbang voor.

De partij is geschrokken van de plannen van het Waterschap Groot Salland om een vergunning af te geven om de oude zandwinningsplas minder diep te maken. 'Bij andere plassen worden allerlei aanvullende maatregelen en eisen gesteld, maar hier helemaal niet'', meldt Erik Stegink, nadat de partij onderzoek gedaan heeft. 'Dat begrijpen wij niet, en daar willen we graag opheldering over.
In de komende zeven jaren moet er 400.0000 kuub gestort worden in de zeer diepe plas die verscholen ligt langs de Bathmenseweg. Dit zou in het ergste geval kunnen betekenen dat er 1000 vrachtwagenbewegingen per week door het dorpje Lettele gaan komen, heeft APB berekend. Want de partij gaat er niet vanuit dat de vrachtbewegingen evenredig over de zeven jaar verdeeld worden. Boerderijen moeten in vergunningaanvragen melden hoeveel vervoersbewegingen er zijn, en bij het vullen van de plas worden geen eisen gesteld, aldus APB verontwaardigd.

De gemeente Deventer vindt zich volgens APB niet bevoegd om zich in de vergunningsprocedure te mengen. 'Dat is vreemd. Het college van Deventer zal toch ook het welzijn en de kwaliteit van het platteland in Deventer moeten bewaken.'' Algemeen Plattelands Belang heeft met name zorgen over de verkeersveiligheid, waterkwaliteit, flora en fauna en inspraakmogelijkheden van burgers.

'Dit soort activiteiten in en rondom de plas Linderveld passen volgens ons niet binnen de bestaande bestemming 'natuur'', zegt Stegink. Bovendien is volgens hen de weg op geen enkele wijze berekend op het grote aantal vervoersbewegingen in de komende jaren. Dit geeft schade aan wegen en geeft behoorlijke risico's voor de verkeersveiligheid in het gebied. Daarom wil de gemeente weten of de schade op de exploitant verhaald kan worden.

APB wil graag dat de gemeente aanvullende eisen stelt, zodat het Waterschap de kwaliteit van water, grond en grondwater in de gaten moet houden. En als de plas dan toch volgestort moet worden, moet misschien de Zandbelterbrug opgewaardeerd worden, zodat de kom van Lettele wordt ontzien.

datum: 23 augustus 2007 | bron: De Stentor |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink