waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Parkeren op ernstig vervuild slib

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Parkeren op ernstig vervuild slib
GIESBEEK - Op het recreatiegebied Rhederlaag in Lathum wordt geschiedenis geschreven. Voor het eerst wordt een parkeerplaats aangelegd met ernstig verontreinigde baggerspecie. Het unieke aan dit project is dat vervuild slib in de klasse vier, de meest vervuilde categorie, wordt verwerkt in de toplaag. Tot nu toe werd dit materiaal alleen gebruikt als ondergrond van wegen omdat niet helemaal zeker was dat door slijtage of erosie er nog vervuilde stoffen vrij zouden kunnen komen.

Het bedrijf Megatrax in Rosmalen denkt echter een stof ontwikkeld te hebben, waarmee ze vervuilde stoffen permanent kunnen 'immobiliseren', binden met een andere stof zodat er niets meer kan ontsnappen. Megatrax en Ingenieurs- en Adviesbureau Tauw uit Deventer werken in Giesbeek samen aan de aanleg van een nieuwe parkeerplaats. Hiervoor wordt een deel van het slib gebruikt dat is opgebaggerd om de loop van de Oude IJssel aan de noordkant van de recreatieplas uit te diepen.

Het project, dat officieel 4 oktober van start gaat, is een proef, die financieel wordt ondersteund door de provincie Gelderland. Blijkt inderdaad dat er niets vrijkomt van de vervuilde stof, dan overweegt recreatieschap RGV of ze niet vaker gebruik maakt van dit materiaal bij de aanleg van andere fietspaden en parkeerplaatsen.

Het uitbaggeren leverde ruim zevenduizend kuub slib op, deels ernstig was verontreinigd. Het meeste slib is afgevoerd naar een depot in Druten. Ongeveer 1500 kuub vervuilde specie is echter naar de Zweekhorst in Zevenaar gebracht om in te klinken, te drogen. Na drogen blijft hiervan ongeveer 1000 kuub over dat wordt gebruikt voor de parkeerplaats in Giesbeek. Deze komt in het nieuw aangelegde deel aan de zuidkant, vlak naast de opslag van de zandafgraving.

Het verwerken van vervuild slib past goed binnen de filosofie van RGV over duurzaamheid. Zo wil het schap bij de jachthaven op Rhederlaag een overdekte onderhoudshal bouwen waardoor er geen vervuilende stoffen meer in het milieu komen. Tevens heeft het schap drie onderhoudswagens rond rijden (waarvan eentje op Rhederlaag) die op zonne-energie lopen.

datum: 6 augustus 2007 | bron: De Gelderlander |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink