waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Leidraad Waterbodemonderzoek in het Rivierengebied beschikbaar

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2018 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Leidraad Waterbodemonderzoek in het Rivierengebied beschikbaar
De Leidraad is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het voorbereiden en uitvoeren van grondverzet binnen waterbodemprojecten in de Rijntakken en de Maas (inclusief het Julianakanaal). Het hoofddoel is de besluitvorming rond bodemonderzoek en uitvoering tussen het bevoegd gezag en initiatiefnemer te ondersteunen.

De Leidraad bevat een beschrijving van de wijze waarop het vooronderzoek, het bodemonderzoek, de milieukundige begeleiding en het beheer & nazorg uitgevoerd dien te worden , om te voldoen aan de vereisten uit de Wet Bodembescherming. De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft de Leidraad vastgesteld als bindend uitvoeringskader voor vergunningverlening en is in de plaats gekomen van de Tussenrichtlijn en het Maaswerken protocol. Meer nieuws en de downloads treft u op de speciale pagina's over Actief Bodembeheer Rivierbed.

datum: 20 juli 2007 | bron: Bodemnieuws.nl |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink