waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Uitstel weg- en waterbeheer wegens tekort

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Uitstel weg- en waterbeheer wegens tekort
DEN HAAG (ANP) - Rijkswaterstaat heeft te weinig geld om het benodigde onderhoud te verrichten aan zowel wegen als waterwegen. De dienst is de exacte omvang van het tekort voor het wegonderhoud nog aan het uitrekenen. Voor het waterbeheer is er ongeveer 100 miljoen euro per jaar te weinig. Dat blijkt uit gegevens van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Het departement sluit niet uit dat geplande investeringen in wegen op de lange baan geschoven moeten worden als er inderdaad een "significant en structureel” tekort dreigt. De nieuwe coalitie van CDA, LPF en VVD wil juist meer investeren, vooral in wegverbreding. Volgens een woordvoerster van het ministerie merkt de burger momenteel nog niets van de tekorten, "omdat er veel inspanningen worden geleverd om echt kritieke situaties te vermijden”. Een nadeel van uitstel is volgens de zegsvrouw wel dat er later meer en duurdere werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

Voor het beheer van vaarwegen is in ieder geval een groot financieel tekort. Deels worden deze werkzaamheden momenteel uit een ander potje betaald, maar Rijkswaterstaat moet ook prioriteiten stellen en onderhoudswerkzaamheden uitstellen. Het ministerie kan niet aangeven welke projecten precies in de knel komen of op lange baan zijn geschoven.
datum: 26 augustus 2002 | bron: ANP |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink