waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Metingen nemen onrust weg over baggerspeciedepots

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Metingen nemen onrust weg over baggerspeciedepots
Baggerspeciedepots werden vaak gezien als een chemische tijdbom. Er was immers weinig bekend over de processen die zich in en om depots afspelen en de effecten die deze processen op de lange termijn op de omgeving hebben. In 2004 is Rijkswaterstaat daarom gestart met het kennisproject ‘Uitloging en Verspreiding uit Depots’

De kern van dit project was de uitvoering van een meetprogramma bij depots. Hierbij stonden twee vragen centraal: welk deel van de in een depot aanwezige verontreinigingen kan uitlogen naar het grondwater en hoe snel verspreiden verontreinigingen die uit een depot zijn uitgeloogd zich in het grondwater? Met nieuwe meetmethoden hebben onderzoekers de uitloging bepaald van PAK, PCB en zware metalen uit baggerspeciedepots. De resultaten zijn gebruikt voor een nieuw toetsingskader dat uitgaat van meetbare effecten in plaats van hypothetische. Bron: Land+Water
datum: 6 juli 2007 | bron: - |  rubriek: meten en analyseren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink