waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Dura Vermeer heeft smaak van bagger te pakken

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Dura Vermeer heeft smaak van bagger te pakken
HOEK VAN HOLLAND - Dura Vermeer werkt in de buurt van Hoek van Holland aan een lucratieve baggeroperatie. In tien jaar tijd koopt de aannemer 2,2 miljoen kuub lichtverontreinigde bagger in. De aannemer heeft het spel tussen vraag en aanbod onder de knie. “Dit jaar zitten we aardig volgeboekt”. Honderden vrachtwagens rijden elke maand af en aan. Gevuld met gemiddeld 20 tot 25 kuub vervuild bagger. Zo nu en dan wijst milieucoördinator Gert van der Hof (Dura Vermeer) chauffeurs op hun rijgedrag. Verder heerst er rust op de slib- en grondbank Waterweg in de Buiten Nieuwlandse polder West.

Van der Hof voelt zich de koning te rijk tussen de tuinders op de voormalige loswal van Rotterdamse petroleumhavens. Hij leidt een bijzondere operatie. 55 Polderhectare is tot 12 meter diep zwaar vervuild met schoensmeerachtig, zwart spul. “Je kunt er niets mee. Iedereen moet er met zijn vingers van afblijven. Afgraven is te duur.” Ook het terrein met schone grond reinigen is niet rendabel. Daarom brengt Dura Vermeer een tussenlaag en een leeflaag van 2,5 meter aan van hoofdzakelijk lichtgerijpte bagger.

“Wij mogen saneren en hebben de vergunning om bagger als bouwstofcategorie 1 te toetsen.” De bagger wordt door verschillende partijen aangeleverd. Bijvoorbeeld door Hoogheemraadschap Delfland dat baggert in de kanalen van het Westland. Baggeren doet Dura Vermeer zelf niet. Hoewel de prijs in de afgelopen jaren licht daalt, levert een kuub bagger Dura Vermeer gemiddeld acht euro op. Schommelen doet de prijs die mede afhankelijk is van het aantal aanbieders wel. “De markt bepaalt de prijs grotendeels. Maar, ook de honger die wij hebben is daarop van invloed.”

Strategisch
Omdat bagger niet uit de lucht komt vallen en Dura Vermeer elke maand 20.000 kuub mag verwerken is strategisch handelen en gerichte acquisitie van groot belang. Gelukkig is het aanbod hoog. Watergangen moeten op diepte worden gebracht, en ook de kwaliteit van het water geniet volop aandacht van bijvoorbeeld de waterschappen. Het spel tussen vraag en aanbod van bagger is leuk, vindt Van der Hof. “Bagger kun je niet zomaar ergens kwijt.”

Opgekochte baggerspecie wordt in de vijf met dik folie belegde bassins op de saneringslocatie zelf ontwaterd en belucht. Een natuurlijk proces. “Karnemelk wordt yoghurt, yoghurt wordt pap, wat lucht erbij en dan gaat het heel snel, houdt je echte grond over. Gunstig aan dit gebied is dat het vaak waait, dat de zon zich geregeld laat zien .” Via een drainagesysteem wordt het onttrokken water afgevoerd naar twee waterbassins. Niet zonder risico’s begon Dura Vermeer in 2003 aan de redelijk unieke sanering. “Komt er baggerspecie? En ook veranderende regelgeving pakt niet altijd in ons voordeel uit. Bijna werd ons project bedreigd door de gemeente Rotterdam die hier vlakbij eenzelfde put wilde aanleggen. Ongelofelijk hoe snel zij de vergunningen rond hadden. Het zou een geduchte concurrent zijn geweest, maar door procedurefouten kwam dat er niet van.”

Omwonenden hebben volgens Van der Hof eigenlijk nooit geklaagd. Nee, het verkrijgen van vergunningen was een groter probleem. “Vaak staan deze haaks op elkaar. En verschillende provincies, verschillende regels. Zo mogen we in Kampen bassins zonder folie aanleggen. Hier moeten we dat laten doen door een gecertificeerd bedrijf. Die kosten drukken op de exploitatie. Daar komt bij dat we het folie na afloop moeten verwijderen.” Dura Vermeer heeft een vergunning voor tien jaar. De aanvoer van bagger moet dus blijven doorgaan. “Dat lukt na de opstart redelijk. Voor dit jaar zitten we nagenoeg volgeboekt.”

Doorlooptijd
Aangeleverde baggerpartijen variëren van 20 kuub meter tot 30.000 kuub meter. De doorlooptijd is over het algemeen kort. Van der Hof verwacht nog zeker zes jaar bagger in te nemen. Drie jaar later is de gehele sanering klaar. “Een kwart klus zit er op.” Volgens Van der Hof overweegt Dura Vermeer meer vergelijkbare projecten in het land op te starten. “Ons doel is duurzaam bouwen. Bagger vies? Wij vinden dat bouwen, ophogen met bagger uitstekend kan. Het land zakt en het water stijgt. Bovendien stinkt bagger niet. Na verwerking is het gewoon grond waar kinderen in kunnen spelen.” Hoewel woningbouw prima kan, verwacht Van der Hof gezien de locatie, dat opdrachtgever stichting de Bonnen het gesaneerde gebied zal verkopen aan de industrie.

datum: 13 juli 2007 | bron: CoBOUW |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink