waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Zoute bagger gedoogd in zoet IJsselmeer

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Zoute bagger gedoogd in zoet IJsselmeer
DEN HAAG - Opgeslagen zoute bagger uit de voormalige Zuiderzee mag als bouwstof worden gebruikt in het zoete IJsselmeer. De Inspectie verkeer en Waterstaat werkt aan een gedoogbeschikking vooruitlopend op het nieuwe bodembeleid, blijkt uit het gisteren verschenen jaarverslag.

Het huidige Bouwbesluit verbiedt zoute bagger in zoet oppervlaktewater, ook al komt de bagger uit dezelfde buurt. Rijkswaterstaat is daardoor gedwongen specie eerst te reinigen of elders te storten. Het nieuwe Besluit bodemkwaliteit dat vorige maand door het kabinet is vastgesteld zal daar in de nabije toekomst verandering in brengen.

Daardoor wordt hergebruik van bouwstoffen in hetzelfde regio makkelijker. De inspectie loopt vooruit op de nieuwe wetgeving door de werkwijze nu al toe te staan. Zoute baggerspecie mag daarom als bouwstof worden gebruikt binnen hetzelfde gebied als waar de specie vandaan komt. De inspectie stoort zich aan de manier waarop Rijkswaterstaat de gegevens voor de waterkeringen beheert. De inspectie beoordeelt de dienst op voldoende veiligheidswaarborgen, maar constateert dat het gegeven beheer onder de maat is. Zo zijn bijvoorbeeld de exacte ligging en eisen van veel keringen niet bekend. Daardoor ontbreekt juridische basis voor het toestaan of verbieden van activiteiten door derden in de buurt van deze keringen. Daarbij gaat het meestal om windmolens of kabels en leidingen.

Waterkeringen
Daarnaast evalueert de inspectie de bizarre situatie dat de staat van veel waterkeringen niet eens bekend is. Een kwart van de keringen voldoet niet aan de veiligheidsnorm, maar van 32 procent van de waterkeringen, waaronder de Maeslandtkering, is beoordeling niet mogelijk vanwege hiaten in de beschikbare gegevens over de staat van de waterwerken. In 2001 voldeed 19 procent niet en was 41 procent niet te controleren.

“Wij vinden dat dit laatste percentage te weinig is gedaald.” Ook heeft de inspectie de handen vol aan onregelmatigheden rond Schiphol. Steeds vaker zijn er te hoge bouwkranen rond de luchthaven. De inspectie van Verkeer en waterstaat constateerde vorig jaar elf overtredingen waarbij vier aannemers een formele waarschuwing kregen. Een forse stijging ten opzichte van het jaar ervoor, maar dat wijt de dienst vooral aan de toegenomen bouwactiviteiten. Een deel daarvan is de plaatsing van windmolens in de buurt van de luchthaven. De inspectie beschouwt deze trend als een toenemend risico voor vertrekkende vliegtuigen. Bijvoorbeeld bij het uitvallen van een vliegtuigmotor zorgt een windmolen voor verminderd klimvermogen. Het ministerie heeft toegezegd de verlaging van de zogenoemde obstakelvlakken te onderzoeken en brengt daarbij in kaart wat de gevolgen zijn voor de ruimtelijke ordening en vliegroutes.


datum: 13 juli 2007 | bron: CoBOUW |  rubriek: beleid

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink