waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Vervuiling in Hollandsche IJssel ontdekt

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Vervuiling in Hollandsche IJssel ontdekt
OUDERKERK - Het oppervlaktewater in de Hollandsche IJssel bij Gouderak is vervuild met bestrijdingsmiddelen. De verontreiniging is ontstaan door het saneren van de oever ter hoogte van de Zellingwijk.

Sommige werkzaamheden zijn vrijdagmiddag tijdelijk gestopt. Andere werkzaamheden, zoals het plaatsen van een damwand en baggeren van een haven kunnen gewoon doorgaan. Rijkswaterstaat gaat maanmorgen kijken wat er gedaan kan worden om verdere vervuiling van het water tegen te gaan. olgens Rijkswaterstaat is er geen sprake van veiligheidsrisico's. De Zellingwijk werd in 1986 afgebroken nadat er een ernstige bodemverontreiniging was geconstateerd. Het gebied wordt gesaneerd en opnieuw ingericht. Het project moet klaar zijn in 2010. Bron: Radio/TV West
datum: 24 september 2007 | bron: - |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink