waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Ze komen niet weg met te veel vies slib

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Ze komen niet weg met te veel vies slib
LETTELE - Hun opstelling laat aan duidelijkheid niets te wensen over: sectorhoofd Chris Griffioen en dagelijks bestuurslid Godelieve Wijffels van het Waterschap Groot Salland (WGS) staan achter het standpunt van de bewoners over de Linderveldplas.

Ze kunnen zich de angst van de inwoners van Lettele voorstellen. Duizenden vrachtauto's met slib over de smalle dorpswegen en 400.000 kubieke meter gedeeltelijk vervuild slib in de Linderveldplas. 'Not in my backyard, denkt iedereen. Wij zien toe op honderd procent naleving van de afspraken.'

Griffioen vind dat het waterschap ten onrechte de zwarte piet krijgt toegespeeld. 'Het waterschap is niet de initiatiefnemer van de stort. We zien er alleen op toe dat alles volgens de regels gebeurt. Er is een concept-vergunning op grond van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater afgegeven. Dat doen we om de kwaliteit in de hand te houden. Daar is de storter, de Grondbank, niet zo blij mee. En zeker niet met de randvoorwaarden. We hebben aanvullende eisen gesteld. En we gaan ook veel steekproeven houden.'

Hoe gaat het in zijn werk? De provincie vraagt aan een waterschap of die nog een plek weet waar slib kan worden gestort? 'Zo zou het mˇeten zijn', zegt Griffioen, 'maar het gaat anders.' Het waterschap wordt ingeschakeld als er al een plek is aangewezen. 'Het enige wat we dan nog kunnen doen is alles in het werk stellen om de kwaliteit van het oppervlaktewater te waarborgen.' Als het aan het waterschap ligt, komt er een voorkeurslijst. In Overijssel zijn ongeveer zeventien plassen waar gestort zou kunnen worden. Beiden laten doorschemeren dat de Linderveldplas dan niet bovenaan zou hebben gestaan.

Wat komt er precies op de bodem in de Linderveldplas te liggen? Of beter: waaruit bestaat de 400.000 kubieke meter grond waarmee de plas voor de helft wordt opgevuld? De bewoners zijn bang voor een compleet vervuild gebied, vol met baggerspecie. Maar dat is volgens Wijffels niet het geval. Het gaat om licht verontreinigde grond (klasse 1 en 2) en om het schone deel van klasse 3 (licht verontreinigde grond). 'Het is de verwachting dat het niet schadelijk is. Als het water de grond in zakt, gaat er geen vervuiling mee. Het komt niet in het grondwater terecht.'

Honderd procent garantie kan ze niet geven. Maar dat is nˇˇit mogelijk, zegt ze. 'Trouwens, bijna elk water, sloot of plas kent slib klasse 1 of 2. Het gaat om organisch materiaal dat in het water terecht is gekomen.' Slib bevat daarnaast ook anorganische stoffen. Sterk vervuilde grond (klasse 3 en 4), zoals een tijd geleden uit de Deventer havenarmen werd gebaggerd, wordt naar IJsseloog in het Ketelmeer gebracht. Daar wordt het in een depot opgeslagen.

Het waterschap gaat er vanuit dat het storten van het slib geen enkel gevolg heeft voor de Linderveldplas en de omgeving. We willen de kwaliteit zoveel mogelijk beschermen, zegt Griffioen. Maar ook de Grondbank zal dat moeten, zegt Godelieve Wijffels. 'Ze komen niet weg met te veel vies slib.'

Er zijn afspraken gemaakt om het slib in drie fases te storten. De eerste twee jaar moet een bepaalde hoeveelheid slib zijn verwerkt. Niet meer, niet minder. Als de Grondbank dus niet aan de vereiste hoeveelheid komt, wordt ingegrepen. Dan wordt de plas afgewerkt met een schone laag aarde. Het waterschap krijgt daarna geen kans meer om in een volgende fase extra te storten.

Ook bekijkt het waterschap of de natuur zich herstelt. De verwachte dieren en planten moeten ook echt worden aangetroffen. 'Daar gaan we zeer goed op controleren.' En als het niet volgens plan verloopt, wordt er bijgestuurd. De gemeente gaat over het vrachtverkeer en het waterschap fungeert als een soort politie. Godelieve Wijffels: ' Dat zijn we aan de bewoners verplicht. Er gaat daar nogal wat gebeuren. Ik vind het goed dat er inspraak en beroep mogelijk is. We zijn overheid en die moet te vertrouwen zijn.''

datum: 26 september 2007 | bron: De Stentor |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink