waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, BacteriŽn worden ingezet om verontreinigd slib te saneren

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
BacteriŽn worden ingezet om verontreinigd slib te saneren
BORSBEEK - De provincieraad gaf vandaag het startsein voor de sanering van 50.000 m≥ verontreinigd slib in de Fort III gracht te Borsbeek. 'Omdat het om een grote hoeveelheid slib gaat is de klassieke methode niet betaalbaar, daarom gaan we nu voor het eerst werken met bacteriën' vertelt Jos Geuens, gedeputeerde bevoegd voor waterbeleid.

Het slib zal een behandeling krijgen in het voorjaar en in het najaar van 2008. De sanering is een gezamenlijk initiatief van de provincie Antwerpen met de gemeente Borsbeek. De Fort III gracht te Borsbeek is een 2,6 ha groot wateroppervlak waar de Koude Beek van 2e categorie doorheen stroomt. Dit domein is eigendom van de gemeente Borsbeek. Deze gracht vervult enerzijds de functie van waterbuffer voor de bebouwde kern van Borsbeek en heeft anderzijds een belangrijke ecologische functie. In het aangrenzende Fort III is een waardevolle vleermuiskolonie gevestigd en het geheel is dan ook aangeduid als Habitat-richtlijngebied.

50.000 m≥ verontreinigd slib
Door de jaren heen is deze Fort III gracht echter helemaal dichtgeslibd. Het gaat om minstens 50.000 m≥ zwaar verontreinigd slib, zodat een klassieke slibruiming onbetaalbaar is. Daarom opteert de provincie in overleg met de gemeente Borsbeek om het slib te behandelen met bacteriën. Deze techniek is gebaseerd op het vermogen van bepaalde bacteriën om het organisch materiaal in slib te gebruiken als voedingsbodem en werd al op verschillende plaatsen met succes toegepast. Een voorbeeld hiervan is de parkvijver in de gemeente Boom waar het volume van het slib merkbaar is afgenomen en er terug een normale waterkolom ontstaan is.

De provincieraad keurde vandaag het ontwerp van offertevraag en een wijze van gunnen goed en gaat nu op zoek naar een mogelijke leverancier voor het leveren van dergelijke bacteriepreparaten. Bron: Belg.be

datum: 28 september 2007 | bron: - |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink