waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Nieuwe website RIVM voor milieuprofessionals

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuwe website RIVM voor milieuprofessionals
Het RIVM heeft de informatie voor milieuprofessionals op haar website ingrijpend vernieuwd. Via www.rivm is de webinformatie nu beter toegankelijk. Met dit nieuwe portaal wil het RIVM milieu-informatie in al haar aspecten optimaal beschikbaar stellen voor iedereen die beroepsmatig met milieu en veiligheid bezig is.

Heldere indeling
Als hoofdindeling is voor tien onderwerpen gekozen (stoffen, straling & EM-velden, geluid, water, bodem, lucht, binnenmilieu, veiligheid, ecosystemen en gezondheid & beleving). Naast deze tien onderwerpen zijn ook dossiers opgenomen. Ze geven informatie over specifieke en vaak actuele items zoals bestrijdingsmiddelen, fijnstof,rubbergranulaat, hoogspanningslijnen en Schiphol. Honderden rapporten, artikelen, modellen, databases en richtlijnen zijn hiermee goed toegankelijk gemaakt voor de milieuprofessional.

Nieuwsbrief voor professionals
Met het nieuwe portaal worden wetenschappers maar ook de beleidsmedewerkers (gemeenten, provincies, rijksoverheid) en uitvoerders (inspectie, handhavers, brandweer), nu optimaal bediend. Wie op de hoogte wil blijven van recente ontwikkelingen, onderzoeksresultaten en publicaties, kan zich via www.rivm aanmelden voor de maandelijkse “Nieuwsbrief van het Milieuportaal”.

datum: 27 september 2007 | bron: Bodemnieuws.nl |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink