waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Bestrijdingsmiddelengebruik als uitzondering

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Bestrijdingsmiddelengebruik als uitzondering
Het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden heeft onlangs de rapportage over het eigen gebruik van bestrijdingsmiddelen in 2006 besproken. Hieruit blijkt dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in 2006 ten opzichte van 1999 met 98% is verminderd. Dat betekent dat het waterschap voldoet aan de doelstelling (nulgebruik- uitzonderingssituaties daargelaten) van het Convenant Duurzaam Beheer. De inzet van alternatieven blijkt haalbaar maar kost meer dan de traditionele chemische aanpak.

Bestrijdingsmiddelen hebben negatieve effecten op het oppervlaktewater. De zorg voor schoon en gezond oppervlaktewater is een van de kerntaken van Zeeuwse Eilanden. Bij het terugdringen van bestrijdingsmiddelen heeft het waterschap dan ook een nadrukkelijke voorbeeldrol.
Het bestrijden van onkruid gebeurt bij het waterschap nu bijvoorbeeld door distels en brandnetels te maaien, door rond beplantingen te wieden en schoffelen, door onkruid op verhardingen te verbranden, borstelen of met heet water te behandelen en door het gebruik van houtsnippers rond bomen en langs afrasteringen. Ook is gekozen om meer plantvakken in te zaaien met klaver. De ervaringen zijn positief. Bij het aanbrengen van verhardingen (wegen, dijktrappen) houdt Zeeuwse Eilanden rekening met onkruidwerende verhardingen zoals het gebruik van prefab-trapelementen in plaats van blokken.

Het niet gebruiken van bestrijdingsmiddelen levert een ander beeld van de omgeving op. Zo ervaren mensen het soms als minder netjes. Hier tegenover staat echter dat het huidige beleid veel beter voor het milieu is en dat het oppervlaktewater schoner en gezonder wordt zodat plant en dier hierbij gebaat zijn. Ook burgers kunnen zelf bij de aanleg van hun tuin rekening houden met onkruid. Grote tegels hebben minder voegen en leveren dus minder onkruid op dan kleine stenen. Daarnaast is het gebruik van glyfosaat (beter bekend als Roundup) door particulieren vanaf 1 januari 2008 verboden.
datum: 13 november 2007 | bron: Zeeuwse Eilanden |  rubriek: risico's

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink