waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Waterschap gaat Roer in Roermond baggeren

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Waterschap gaat Roer in Roermond baggeren
Waterschap Roer en Overmaas is de komende weken -in nauwe samenwerking met de gemeente Roermond- bezig met de baggerwerkzaamheden in de Roer in Roermond. Ter hoogte van de Roerkade baggert het waterschap 450 meter van deze rivier.
Dit is noodzakelijk in verband met het goed kunnen onderhouden van de nieuw aangelegde automatische sluisdeuren en om de scheepvaart mogelijk te maken/te houden.


De baggerwerkzaamheden maken ook de intocht van Sint Nicolaas per boot weer mogelijk. Dat geldt ook voor andere festiviteiten op dit deel van de Roer. Vanuit de Maas is geleidelijk aan de Roer meer en meer dichtgeslibd. Dit slib, zon 8.000 m  wordt afgevoerd naar een inname depot in Kessel. Dit gebeurt deels per schip en deels per vrachtauto. De totale kosten bedragen rond de 4 ton  en worden betaald door gemeente Roermond en waterschap.
Het waterschap onderhoudt de Roer periodiek om bovenstaande mogelijk te maken.

Bron: Waterschap Roer en Overmaas


datum: 26 mei 2008 | bron: - |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink