waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Philips onderzoekt vervuiling Ceresmeer

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Philips onderzoekt vervuiling Ceresmeer
STADSKANAAL - Philips heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar vaten met afval die het bedrijf in het verleden in het Ceresmeer nabij Stadskanaal heeft gestort. Dat doet het bedrijf omdat er in het meer een verhoogde concentratie barium is vastgesteld. Philips stortte de afvalvaten in het meer in de periode van 1961 tot 1975.

Volgens een woordvoerder van Philips is uit eerder onderzoek gebleken dat er geen directe relatie is tussen de vaten en de gemeten concentratie barium. Omwonenden van het meer vrezen echter dat de vaten wel de bron van de vervuiling zijn. Om alle onzekerheid weg te nemen heeft Philips daarom de opdracht gegeven tot het onderzoek, aldus een woordvoerder.

Voordat de vaten boven water worden gehaald, zal een gespecialiseerd duikbedrijf eerst gegevens verzamelen over plaats, diepte en bereikbaarheid ervan. Het bureau DHV Noord Nederland voert het onderzoek uit.

De resultaten van het vooronderzoek zijn waarschijnlijk medio september bekend. Philips zal daarna alle betrokkenen informeren over wat er daarna gaat gebeuren. Het bedrijf werkt bij het onderzoek samen met het waterschap Hunze en Aas, de gemeente Stadskanaal, een delegatie van de buurtbewoners en de provincie Groningen.
datum: 22 augustus 2002 | bron: ANP |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink