waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
ZUTPHEN - Niet al te zwaar vervuild havenslib hergebruiken als versteviging van een havenoever. In Zutphen wordt het idee deze week toegepast. Op bedrijventerrein De Mars aan de haven van Zutphen is deze week een begin gemaakt met het hergebruik van uitgebaggerd havenslib als oeverbeschoeiing in dezelfde haven. ‘Het scheelt afvoer van baggerslib en aanvoer van klei’, zegt projectleider Edgar Westerhof, die spreekt van een Europese primeur.

Het verse havenslib wordt in een geotextiele tube gepompt. In deze op maat gemaakte zak is een zogenaamde desemulgator flocculant aangebracht. Vaste slibdeeltjes en water worden door de flocculant uit elkaar gedreven. Het water sijpelt door het geotextiel terug in de haven. De bagger heeft na enkele uren een steekvaste structuur bereikt, zo blijkt uit laboratoriumproeven, aldus Westerhof.

De versnelde ontwatering van het slib scheelt tijd en vooral opslagruimte in een depot op land. De flocculant versnelt bovendien de hechting van milieugevaarlijk stoffen die vaak aan de vaste deeltjes in het slib zijn gebonden. Vooral de polycyclisch aromatische koolwaterstoffen (pak) en zware metalen zijn berucht. ‘Uitloogproeven met deze stoffen brachten geen noemenswaardige verspreiding aan het licht’, zegt Westerhof. De provincie Gelderland heeft een Wvo-vergunning voor de proef afgegeven. Het betreft overigens niet het zwaarste vervuilde slib (categorie 4). Het gaat om klasse 2 en klasse 3 slib.

Het verse havenslib wordt in een geotextiele tube gepompt. In deze op maat gemaakte zak is een zogenaamde desemulgator flocculant aangebracht. Vaste slibdeeltjes en water worden door de flocculant uit elkaar gedreven. Het water sijpelt door het geotextiel terug in de haven. De bagger heeft na enkele uren een steekvaste structuur bereikt, zo blijkt uit laboratoriumproeven, aldus Westerhof.

De versnelde ontwatering van het slib scheelt tijd en vooral opslagruimte in een depot op land. De flocculant versnelt bovendien de hechting van milieugevaarlijk stoffen die vaak aan de vaste deeltjes in het slib zijn gebonden. Vooral de polycyclisch aromatische koolwaterstoffen (pak) en zware metalen zijn berucht. ‘Uitloogproeven met deze stoffen brachten geen noemenswaardige verspreiding aan het licht’, zegt Westerhof. De provincie Gelderland heeft een Wvo-vergunning voor de proef afgegeven. Het betreft overigens niet het zwaarste vervuilde slib (categorie 4). Het gaat om klasse 2 en klasse 3 slib.datum: 1 juli 2008 | bron: Bodemnieuws.nl |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink