waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Pcb-slib haven Steenwijk geen gevaar voor mens

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Pcb-slib haven Steenwijk geen gevaar voor mens
STEENWIJKERLAND - De passantenhaven in het Steenwijkerdiep wordt na dit recreatieseizoen gesaneerd. Op de bodem bevindt zich zeker 2500 kubieke meter vervuild slib van de zwaarste categorie, met daarin pcb's (polychloorbifenyl, een giftige verbinding). Uitstel tot het najaar is volgens de GGD verantwoord: die stelt dat er geen gevaar bestaat voor de volksgezondheid. Alle direct omwonenden van het havengebied in Steenwijk zijn gisteren per brief geïnformeerd.

Wethouder Peter van der Terp informeerde gisteravond ook de raadscommissie en spreekt van 'een zeer vervelende situatie''. Productie en gebruik van de chemische stof pcb zijn al sinds 1985 verboden. Het is dan ook een raadsel waar deze hoeveelheid vandaan komt. 'We weten niet wat de oorzaak is.'' Het slib is gecheckt door de Grontmij en ook medisch getoetst door de GGD. Daaruit bleek geen gevaar. De stof pcb verbindt zich aan organisch materiaal zoals slib of vis, maar verplaatst zich niet via water. 'Een hele geruststelling'', vindt Van der Terp. 'Al raden we aan hier voorlopig niet te vissen of te zwemmen. Want de bodem is dus wel vervuild.''

In 2001 is de passantenhaven nog volledig gesaneerd, vanwege de 'erfenis' van een oude vatenspoelerij en verffabriek. Bij die klus is maar liefst 12.000 kubieke meter slib verwijderd. Een klein gedeelte werd uit oogpunt van stabilisering onder de kades 'weggestopt', afgedekt en jaarlijks gecontroleerd. Overigens kwam al in 2004 voor 't eerst weer op zeer kleine schaal vervuild slib voor. Toen geen reden om in te grijpen, maar bij recente controle bleek in de hele haven sprake van pcb-slib. 'Hoe dat kan weten we niet. De afdekking van de oude sliblaag ziet er nog gaaf uit. Er is geen lek.''

Ook vermoedt de gemeente geen illegale lozingen. 'Dan zou je een duidelijke concentratie moeten zien.'' In overleg met provincie en waterschap is besloten de waterbodemsanering komend najaar uit te voeren. De zaak wordt voortaan elk half jaar steekproefsgewijs gecontroleerd. Intussen worden waarschuwingsborden voor vissers bij de haven geplaatst.


datum: 11 juni 2008 | bron: De Stentor |  rubriek: kwaliteit

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink