waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Monsterneming grondwater flink gewijzigd

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Monsterneming grondwater flink gewijzigd
Het derde normontwerp NEN 5744 'Bodem - Monsterneming van grondwater' wordt na een grondige herziening medio juni gepubliceerd. Dit ontwerp is beschrijft een geheel nieuwe methode van monsterneming.

De nieuwe methode van monsterneming wordt ook wel lage-troebelheidsbemonstering genoemd. Door sterk vertraagd voor te pompen, waarbij de daling van het waterpeil in de peilbuis gelimiteerd moet blijven, worden monsters verkregen die een lage troebelheid hebben. Monsterneming kan worden gestart op het moment dat de opgeloste zuurstof en het elektrisch geleidingsvermogen gestabiliseerd zijn.

Grondwatermonsters hebben door deze nieuwe wijze van monsterneming een betere kwaliteit en reproduceerbaarheid dan monsters die genomen zijn met de methode die tot nu toe gebruikelijk was. Verder kan, door het invoeren van een troebelheidsmeting, een overschrijding van een of meerdere parameters beter worden geïnterpreteerd.
datum: 11 juni 2008 | bron: Bodemnieuws.nl |  rubriek: normering

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink