waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Breda stelt beleid hergebruik van grond vast

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Breda stelt beleid hergebruik van grond vast
Het college van burgemeester en wethouders van Breda heeft het beleid voor het hergebruik van grond en baggerspecie in Breda voor de komende vijf jaar vastgesteld. Om te kunnen beoordelen of grond en baggerspecie ergens mogen worden toegepast, moet eerst de kwaliteit ervan worden bepaald. Vervolgens kan men aan de hand van een bodemfunctiekaart en een bodemkwaliteitskaart beoordelen of ze op een bepaalde locatie gebruikt mogen worden of niet.

Uitgangspunt van het beleid is dat de kwaliteit van de bodem er niet op achteruitgaat en dat de kwaliteit van de grond of baggerspecie in overeenstemming is met de beoogde functie van de locatie.

Op 1 januari 2008 zijn het Besluit en de Regeling Bodemkwaliteit in werking getreden. Wethouder Willems: 'Daarin staan nieuwe regels voor het gebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie. Ze vervangen het vroegere Bouwstoffenbesluit. Het uiteindelijke doel ervan is te voorkomen dat bodem en oppervlaktewater verontreinigd raken. Bovendien kunnen we met behulp van die regels zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw gebruiken, zodat er minder gestort hoeft te worden en minder nieuwe grondstoffen nodig zijn.' In de nota 'Toepassing van grond en baggerspecie in Breda' zijn twee kaarten opgenomen:
 

  • een bodemfunctiekaart: deze heeft de gemeente vastgesteld om te kunnen beoordelen of bepaalde grond geschikt is voor de functie van een gebied.
  • een bodemkwaliteiskaart: met deze kaart voorkomt de gemeente dat op iedere locatie waar grond wordt hergebruikt een bodemonderzoek moet plaatsvinden en dat scheelt onderzoekskosten.
Ook is in de nota een aantal aanvullende mogelijkheden opgenomen om de kwaliteit van de opnieuw te gebruiken grond aan te tonen. Dat voorkomt dat er dubbel onderzoek moet plaatsvinden. Het beleid geldt voor een periode van vijf jaar. Aan het eind daarvan zal een evaluatie plaatsvinden over de werking van het beleid in de praktijk.
datum: 12 juni 2008 | bron: Bodemnieuws.nl |  rubriek: beleid

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink