waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Koepelnorm voor bepaling organische componenten gepubliceerd

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Koepelnorm voor bepaling organische componenten gepubliceerd
Onlangs is de lang verwachte koepelnorm voor de bepaling van organische componenten in grond, waterbodem en bouwstof (grond) gepubliceerd (NEN 6970 t/m NEN 6981). In deze koepelnorm is voor verschillende matrices aangegeven, welke methoden moeten worden toegepast om het gehalte aan organische componenten vast te stellen. Met de modulaire opzet wordt een vermindering van het aantal normen en een vereenvoudiging van de structuur bereikt.

Aanleiding voor de totstandkoming van deze koepelnorm was enerzijds het grote aantal analysemethoden dat in de loop der tijd is opgesteld. Anderzijds waren de ongewenste verschillen die waren ontstaan tussen overeenkomstige bepalingsmethoden voor verschillende matrices de aanleiding.

Publicatie van de serie heeft enige tijd op zich laten wachten. Dit kwam vooral door de vele discussies die gevoerd zijn. Als gevolg daarvan heeft de betrokken normsubcommissie Organische parameters besloten dat de normen versneld geëvalueerd worden op basis van praktijkervaring.

Toepassing van de norm
In de koepelnorm zijn de verschillende routes voor de bepaling van het gehalte aan organische componenten in grond, waterbodem en bouwstof (grond) weergegeven. Bij de modulaire opzet wordt onderscheid gemaakt tussen vijf niveaus, te weten: monsterneming, monstervoorbehandeling, extractie, zuivering en analyse. Uitgaande van deze modulaire aanpak zijn er op dit moment drie normen voor de extractie, drie normen voor de zuivering en vijf normen voor de analyse uitgebracht.

datum: 12 juni 2008 | bron: Bodemnieuws.nl |  rubriek: normering

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink