waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Baggerplan Loosdrecht is niet goed onderzocht

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Baggerplan Loosdrecht is niet goed onderzocht
LOOSDRECHT - De voors en tegens van het uitbaggeren van de Loosdrechtse Plassen zijn onvoldoende onderzocht. Nadere studie is nodig om een verantwoorde beslissing te nemen. Dit is de conclusie van de MER-commissie

De adviesclub erkent dat er iets gedaan moet worden om de waterkwaliteit te verbeteren. Toch ontbreekt belangrijke informatie. Een van de bezwaren is dat de berekeningen van de te graven gaten en waar deze moeten komen twaalf jaar oud zijn en dat deze met de huidige technische inzichten opnieuw moeten worden berekend.

Nu zijn de Loosdrechtse Plassen gemiddeld twee meter diep. Over een oppervlakte van 110 hectare zal de bodem - in de ogen van de provincie Noord-Holland - veertien meter diep moeten worden. De MER-commissie stelt vraagtekens bij de omvang van deze gaten. Er moet volgens de adviesraad zelfs getwijfeld worden of de operatie wel het beoogde resultaat (helder en schoon water) zal hebben. Onzeker is of de beoogde plantengroei op de bodems tot wasdom komt.

In Loosdrecht bestaat vrees dat het omvangrijke baggerplan leidt tot verzakkingen, gevaarlijker zwemwater, een voor zeilers onprettige golfslag en onberekenbare waterstromingen. Er zijn 290 bezwaarschriften ingediend. De nu ingediende fundamentele kritiek komt nadat het provinciebestuur het omstreden Verdiepingenplan eind vorige maand al goedkeurde. De bezwaren zijn door Haarlem doorgestuurd naar minister Cramer, die binnen een half jaar een besluit neemt.

datum: 23 mei 2008 | bron: Bodemnieuws.nl |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink