waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Bagger uit kanaal straks gebruikt voor aanleg wegen

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Bagger uit kanaal straks gebruikt voor aanleg wegen
SLUISKIL - De grote schoonmaak van het Kanaal Gent is in volle gang. Het baggerschip Viking haalt met een kraan dagelijks grote hoeveelheden slib van de bodem en het talud.

Het gaat om enkele honderdduizenden kubieke meters. Het zwaar verontreinigde slib gaat de grens over naar een nieuwe slibverwerkingsfabriek van het baggerconcern Jan De Nul op de oostelijke kanaaloever ter hoogte van de Moervaart. Het wordt opgeslagen in grote bekkens en vervolgens verwerkt, waarna het op de wegenbouwmarkt wordt aangeboden. Schoon slib uit het kanaal wordt verspreid over de Westerschelde en de Noordzee. Het baggerwerk neemt nog een klein jaar in beslag.
datum: 28 mei 2008 | bron: BN/DeStem |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink