waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Groot baggerprogramma in Twente afgerond

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Groot baggerprogramma in Twente afgerond
TWENTE - In het kader van het subsidieprogramma Subbied zijn de waterbodems in het stedelijk gebied in Twente gebaggerd. Op vrijdag 30 mei 2008 staan we samen met genodigden stil bij de afronding van het Subbied Baggerprogramma.

Tijdens de afsluiting wordt een samenwerkingsovereenkomst tussen waterschap Regge en Dinkel en de provincie Overijssel ondertekend om een aantal overgebleven beken ook te baggeren en saneren. Zodat Twente in 2010 schoon is. Het waterschap Regge en Dinkel heeft gezamenlijk met tien deelnemende gemeenten, provincie Overijssel, SenterNovem (verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling), ingenieursbureau Oranjewoud en een grote groep aannemers maar liefst 430.000 m3 baggerspecie op de wal gesleept.

Baggeren in stedelijk gebied is in het verleden een ondergeschoven kindje gebleken. Gemeenten zijn grosso modo niet tot in detail ingevoerd in de problematiek en de mogelijkheden. Bovendien, baggeren is geen dankbaar werk. Na afloop is er niet of nauwelijks verschil te zien. Het gebeurt tenslotte onder water. Toch is juist ook het baggeren in stedelijk gebied van groot belang voor een schoon en vitaal watersysteem. Dit inzicht bracht de Rijksoverheid ertoe om dit probleem op de agenda te zetten en via subsidies het baggeren te stimuleren.

In Twente hebben we gekozen voor een unieke aanpak. Waar landelijk veel gemeenten en waterschappen individuele aanvragen indienden, is in Twente gekozen voor een gezamenlijke aanvraag. Meer dan 200 trajecten werden gecombineerd tot 45 projecten. Het resultaat van vier jaar baggeren mag er zijn. Twente heeft weer mooie schonere beken en rivieren met volop kansen voor flora en fauna om zich weer verder te ontwikkelen.

datum: 29 mei 2008 | bron: Regge en Dinkel |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink