waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Publicatie gewijzigde Circulaire bodemsanering 2006

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Publicatie gewijzigde Circulaire bodemsanering 2006
Op 1 juli 2008 wordt de gewijzigde Circulaire bodemsanering 2006 gepubliceerd in de Staatscourant. De gewijzigde Circulaire zal vervolgens op 1 oktober 2008 inwerking treden. De Circulaire bodemsanering regelt de wijze waarop de ernst en spoedeisendheid van een geval van bodemverontreiniging kan worden vastgesteld. Daarnaast gaat de Circulaire bodemsanering over de saneringsdoelstelling bij immobiele verontreinigingen in de bovengrond.

Een concept versie van de Circulaire heeft eerder op de site van bodemplus gestaan. Hierop zijn veel reacties binnengekomen o.a. vanuit de Vakgroep BOSA, WEB, LJOB en de Klankbordgroep. Deze zijn meegenomen in de evaluatie die tot de wijziging heeft geleid.

Enkele wijzigingen zijn:

  • Het bodemsaneringsbeleid wordt aangesloten op het Besluit bodemkwaliteit;
  • In een bijlage zullen de streef- en interventiewaarden voor grondwater en de gewijzigde interventiewaarden voor grond worden opgenomen.

Provincies en gemeenten worden in een begeleidende brief op de hoogte gesteld van de belangrijkste wijzigingen.


datum: 29 mei 2008 | bron: Bodemnieuws.nl |  rubriek: beleid

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink