waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Kamervragen over vuile grond Veerhaven

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Kamervragen over vuile grond Veerhaven
HELLEVOETSLUIS - De Tweede Kamer-leden Jan Boelhouwer en Staf Depla willen weten waarom het Rijk niet meebetaalt aan de opschoning van het voormalige gasfabriekterrein in Hellevoetsluis. De gemeente wil huizen bouwen op de vervuilde grond bij de Veerhaven. Het terrein is eigendom van Rijkswaterstaat.

Hellevoetsluis heeft het rijk gevraagd mee te betalen aan de sanering van de verontreinigde grond. Volgens de twee PvdA’ers is die financiële medewerking geweigerd. ,,Hiermee wordt ernstig afbreuk gedaan aan de voorbeeldrol van de rijksoverheid, daar waar het gaat om het aanpakken van bodemverontreiniging,’’ stellen Depla en Boelhouwer. Een binnenstedelijk bouwplan dreigt nu bovendien jaren te vertragen, zeggen zij.

Ook zal het rijk, als het later het terrein toch moet saneren, een stuk duurder uit zijn, waarschuwt het tweetal. Hellevoetsluis wil namelijk de forse extra kosten via planontwikkeling voor haar rekening nemen. De schriftelijke vragen zijn gesteld aan minister Camiel Eurlings, die ook verantwoordelijk is voor Rijkswaterstaat. Hij moet snel contact opnemen met Hellevoetsluis, vinden de twee Kamerleden.

Het Hellevoetse gemeentebestuur wil het Veerhavengebied, een haventerrein tussen wijk De Struyten en het Haringvliet, vullen met huizen en winkels. Er moeten vooral watersportbedrijven komen en daarboven appartementen. In de eerste plannen was sprake van ruim 300 woningen. Later zijn deze aantallen, op verzoek van de gemeenteraad, losgelaten. De gemeente voert nog overleg met bewoners van de wijk De Struyten over het plan, waardoor zij hun uitzicht op het Haringvliet dreigen te verliezen. (Bron: AD)

datum: 30 mei 2008 | bron: - |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink