waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Slotakkoord baggerwerkzaamheden in Twente

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Slotakkoord baggerwerkzaamheden in Twente
ENSCHEDE Het waterschap Regge en Dinkel en de provincie Overijssel gaan de laatste waterbodems van Twente schoon maken. Bestuurslid Holterman van het waterschap en gedeputeerde Rietkerk van Overijssel hebben hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst gezet.

De afgelopen vier jaar zijn veel waterbodems in het stedelijk gebied in Twente gebaggerd. Dit is gedaan met behulp van het subsidieprogramma Subbied (rijksgeld voor achterstallig baggerwerk in bebouwd gebied). Een aantal beken en rivieren is niet meegenomen in dit baggerprogramma Subbied. Het waterschap en de provincie vinden dat deze beken en rivieren niet vergeten mogen worden en hebben daarom besloten gezamenlijk ook de laatste waterbodems van Twente schoon te maken. De baggerwerkzaamheden starten in september en voor 2010 moeten alle Twentse waterbodems daarmee schoon zijn.

Wanneer er niet wordt ingegrepen, slibben waterwegen dicht. Naarmate de hoeveelheid slib groeit, neemt de ruimte voor water af. Het afvoeren van water is daardoor moeilijker. Vooral wanneer er in korte tijd veel regen valt zorgt dat soms voor problemen. Als het water namelijk niet goed kan wegstromen, is er meer kans op wateroverlast. Verder kan het slib soms ernstig verontreinigd zijn. In snelstromende beken wordt de verontreiniging bovendien verplaatst in het milieu. Door de verontreinigde waterbodem te saneren, verbeteren de water- en waterbodemkwaliteit. Baggeren en saneren is daarom noodzakelijk en van belang voor flora en fauna. (Bron: De Roskam)

datum: 2 juni 2008 | bron: - |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink