waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Projecten van waterbouwers steeds ‘softer’

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Projecten van waterbouwers steeds ‘softer’
DEN HAAG - Nederlandse watermanagers en ingenieurs kiezen steeds vaker voor een op de natuur gerichte oplossing bij de bescherming tegen het water. Zoveel is op te maken uit het boek ‘Bouwen met de natuur’ van Ronald Waterman dat gisteren werd aangeboden aan Hans van der Vlist, secretaris-generaal van het ministerie van VROM.

De Nederlandse waterbouwkundige traditie van terpen, dammen, dijken en drooglegging wordt meer en meer gecombineerd met ‘zachte’ vormen van bescherming en landwinning, in harmonie met de natuur en de zee. Dat bleek tijdens de officiële opening van het Internationale Jaar van de Planeet Aarde.

“Met ontwikkelingen zoals de Van Dixhoorn Driehoek, de Slufterdam, de Tweede Maasvlakte en binnenkort de ‘Zandmotor’ voor de kust van ’s-Gravenzande is ‘bouwen met de natuur’ inmiddels mainstream geworden in het denken over leven in een delta. En Nederlanders zouden geen Nederlanders zijn als ze tegelijkertijd ook al niet bezig zijn hiervan een exportproduct te maken”, betoogde Waterman, die het boek liet uitgeven door kennisinstituut Deltares. Volgens hem beschikt Nederland over hoogwaardige kennis op het gebied van buitendijks bouwen. Die kennis heeft hij gebundeld in het boek ‘Bouwen met de Natuur’.

Waterman stond zelf aan de wieg van de Nederlandse aanpak en heeft die verder ontwikkeld en altijd gepropageerd. De aanpak wordt tegenwoordig in brede kring geaccepteerd als uitgangspunt voor een duurzame ontwikkeling op alle terreinen van ruimtelijke ordening, infrastructuur, waterhuishouding, bouwen, landschapsontwikkeling, ecologie en biodiversiteit.

datum: 5 mei 2008 | bron: CoBOUW |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink