waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Plassenschap en ondernemers pleiten voor snel uitbaggeren plassen

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Plassenschap en ondernemers pleiten voor snel uitbaggeren plassen
LOOSDRECHT - Een dikke laag slib zorgt op een aantal plaatsen in het plassengebied voor acute problemen, die snel moeten worden aangepakt, meldt Reinout Broos van het Plassenschap. ,,Vervelend dat al het werk in afwachting van het puttenplan nu vooruit wordt geschoven'', stelt hij.

,,In een plas als de Vuntus moet er aan de westzijde echt gebaggerd worden. Net als aan de westkant van de Eerste Plas. Het zijn juist deze plekken waar de bagger heen stroomt'', aldus Broos. ,,Technisch kan het, want er ligt nog een baggerdepot aan de zuidkant van de Stille Plas, waar heel wat kuub kan worden gedeponeerd. Het enige is dat alle neuzen van de instanties hier dezelfde kant op moeten staan. Daar is burgemeester Don Bijl druk mee. Zo zijn er onder meer gesprekken met Waternet. Probleem is natuurlijk dat de bestuurlijke verhoudingen verziekt zijn door het verdiepingenplan.''

Broos stel dat er meer plekken zijn waar het slib en de bagger echt een acuut probleem vormen. Hij heeft zijn hoop gevestigd op nieuwe subsidiestromen. ,,Maar dat wordt door de provincie verdeeld, en dat ligt moeilijk'', zegt hij, verwijzend naar het puttenplan. Jan van Wettum, ondernemer langs de Vuntus, zegt hier en daar slechts vijftien tot twintig centimeter water te hebben. ,,De rest is slib. Het is nogal zorgelijk, er moet gebaggerd worden. De Vuntus heeft dan prioriteit.''

Volgens Van Wettum 'heeft heel Loosdrecht een baggerprobleem'. ,,Vijf jaar geleden is al gezegd dat er wat moet gebeuren, maar actie blijft uit.'' Dijkgraaf Johan de Bondt voelt zich namens het waterschap niet aangesproken. ,,Laat die mensen de gemeente maar bellen, die is verantwoordelijk. Wij hebben een structurele oplossing: het puttenplan.''

Volgens De Bondt zijn dezelfde mensen die nu klagen over slib, ook degenen die tegenstander zijn van de oplossing van het puttenplan. ,,Ik blijf erbij dat je met het baggeren de oorzaak niet oplost, want het probleem blijft opdoemen'', aldus de dijkgraaf, die zegt zich ondanks het vertrek van gedeputeerde Moens nog altijd stevig gesteund te voelen. ,,Door het hele college van gedeputeerde staten.'' Burgemeester Don Bijl laat via een woordvoerder weten niet te reageren omdat de procedure tegen het puttenplan nog loopt. (Bron: Gooi- en Eemlander)

datum: 5 juni 2008 | bron: - |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink