waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Uitgraven westelijke haven Bogas-terrein gestart

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Uitgraven westelijke haven Bogas-terrein gestart
COEVORDEN - Wethouder Geert Braam verrichtte op 7 mei de symbolische starthandeling voor het afgraven van de nieuwe haven in het westelijk deel van het Bogas-terrein. Later dit jaar volgt het uitgraven van de oostelijke haven.

Met het uitgraven van de nieuwe havens aan weerszijden van de Bentheimerstraat komt er water binnen de oude vestingstructuur. Dit is een uniek en kenmerkend onderdeel van het Masterplan Coevorden Centrum. De graafwerkzaamheden aan de westelijke haven duren tot begin juni.

Bijzonder woongebied
Het Bogas-terrein, waar vroeger onder andere de oude gasfabriek stond, wordt ingericht als een bijzonder woongebied met woningen en appartementen aan het water.De binnenhavens staan in open verbinding met de stadsgracht. Met een prachtige wandelpromenade worden de bastions met elkaar in verbinding gesteld.

Aan de oostelijke kant van de Bentheimerstraat moet, voordat daar met de graafwerkzaamheden wordt gestart, de bodem op enkele plekken worden gesaneerd. Verder wordt het gebied onderzocht op explosieven uit de Tweede Wereldoorlog en op archeologisch waardevol materiaal. (Bron: Coevorden.nl)

datum: 14 mei 2008 | bron: - |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink