waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Bagger storten voor natuur

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Bagger storten voor natuur
GAMEREN - Zand- en grindwinningsbedrijf Dekker van de Kamp begint eind dit jaar met het 'verondiepen' van de grote zandwinningsplas in de Gamerensche Waard. Het is de bedoeling dat de plas, die rond 1970 is gegraven, wordt opgevuld met specie tot een diepte van 2 tot 3 meter.

De hele operatie is een initiatief van Dekker van de Kamp en heeft een tweeledig doel: Het bedrijf komt goedkoop van onbruikbaar restmateriaal af, en de natuurwaarde van de Gamerensche Waard is ermee gediend. Diep water, dieper dan een meter of acht, wordt in ecologisch Nederland overwegend als weinig waardevol en daarom minder wenselijk gezien.
 
Door de Gamerse plas ondieper te maken wordt deze aantrekkelijker voor planten, vogels en vissen. Eigenaar Staatbosbeheer staat achter het plan. De plas wordt opgevuld met baggerspecie in de klasse 0, 1 en 2. Dat is relatief schoon spul, dat overal in het Rivierengebied via het water wordt aangevoerd. Als de plas niet 'verondiept' zou worden, zou het decennia duren eer hij op natuurlijke wijze door de Waal wordt opgevuld.

datum: 21 mei 2008 | bron: Brabants Dagblad |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink