waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Ruimte voor bagger in Vaartplas

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Ruimte voor bagger in Vaartplas
FLEVOLAND - Staatsbosbeheer en Zuiderzeeland sluiten een overeenkomst waarbij het waterschap 400.000 kuub bagger uit Oostelijk en Zuidelijk Flevoland in de Vaartplas, tussen de Oostvaarsplassen en het toekomstige Oostvaarderswold, kan storten.

De Vaartplas is voor ons een heel aantrekkelijk afzetgebied voor de bagger uit stedelijk gebied'', zegt dijkgraaf Henk Tiesinga. Het storten van bagger uit de Noordoostpolder, waar de gemeente dit jaar nog de gracht in Emmeloord gaat uitbaggeren en daar nog geen plek voor heeft, ligt niet direct voor de hand. Dan worden de transportkosten wel hoog. ' Het zou de gemeenteraad van Noordoostpolder sieren als die meewerkt aan een oplossing voor de eigen bagger'', zegt Tiesinga.


datum: 22 mei 2008 | bron: De Stentor |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink