waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Het ontwikkelen van de op het Besluit bodemkwaliteit aangepaste versie van TOWABO heeft vertraging opgelopen door technische problemen en veranderingen in specificaties die door de Ministeries van VROM en V&W zijn opgedragen.

De huidige planning van RWS Waterdienst is dat fase 1 van TOWABO (aanpassing classificatie waterbodem aan nieuwe normen) in de tweede week van juli 2008 wordt opgeleverd samen met een nieuwe release van Bever en dat fase 2 (msPAF module) in de derde week van september 2008 gereed is.

Voor het berekenen van msPAF, zolang TOWABO die functionaliteit niet biedt, is een eenvoudige spreadsheet beschikbaar, waarin gegevens handmatig moeten worden ingevoerd. Het correct berekenen van de msPAF-waarde vereist onder meer dat de gebruiker zelf goed let op de invoer van de gegevens. Met name is aandacht nodig voor boven- en ondergrenzen van organisch stof en lutum en hoe met achtergrondwaarden moet worden omgegaan. Het spreadsheet is via de waterschappen beschikbaar als dat voor de voorbereiding van baggerwerk nodig is.

Voor meer informatie of vragen over Bever, TOWABO of het tijdelijke spreadsheet raadpleeg de Helpdesk Water.datum: 1 juli 2008 | bron: - |  rubriek: normering

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink