waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon
SNEEK - Wetterskip Fryslân haalde het afgelopen jaar ruim 100.000 m3 vervuilde bagger uit de Sneker grachten en vaarten. Denk maar aan zevenduizend volle vrachtwagens. De waterbodem was erg vervuild met zware metalen en oliën. De bodem is nu weer schoon. Dit werd vrijdag 20 juni 2008 gevierd in Sneek.


Bestuurders van Wetterskip Fryslân en de gemeente, kinderen uit Sneek en de stadsdichter zorgden voor een bijzondere afsluiting. Dit gebeurde bij de praam ‘Us Abe', die lag afgemeerd in ‘de Kolk' naast de Waterpoort. Dagelijks bestuurder Aaltje Rispens van Wetterskip Fryslân benadrukte de goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Wethouder Bargboer van Sneek riep alle Snekers op om de grachten en vaarten nu ook schoon te houden.

Kinderen van de Zwetteschool uit Sneek lieten daarna samen met de bestuurders waterplanten los in de gracht. Als letterlijke kroon op het werk. Deze schoonmaak (sanering) van de waterbodem is voorlopig de laatste grote in Friesland. Sinds 1995 heeft Wetterskip Fryslân 17 saneringen uitgevoerd. De hoeveelheid ernstig verontreinigde specie in Friesland is nu veel minder geworden.

datum: 26 juni 2008 | bron: Fryslân |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink