waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, MWH lanceert het Handboek Waterbodem

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
MWH lanceert het Handboek Waterbodem

Steeds meer mensen die met waterbodems en baggerprojecten te maken hebben, geven aan niet alles meer te overzien.
Belangrijkste oorzaken zijn de veranderende wet- en regelgeving (Besluit bodemkwaliteit en Waterwet), en het toenemende aantal 'zijdelingse' aspecten dat bij baggerprojecten betrokken moet worden, zoals explosieven, ecologie en archeologie.

MWH heeft het Handboek Waterbodem opgesteld. Het handboek is een stappenplan bij het voorbereiden en uitvoeren van een baggerpoject.


Aanleiding
Het baggerproces, van het initiatief via de voorbereiding en de uitvoering tot en met de nazorg, heeft een sterk multidisciplinair karakter. Om een baggerproject goed te kunnen afronden moet kennis aanwezig zijn van onder meer chemie, toxicologie, civiele techniek, ecologie, werktuigbouwkunde, logistiek, financiële rekenkunde en maatschappijleer.

Op baggeren en de daarbij benodigde zijdelingse activiteiten zijn mede daardoor vele wetten, besluiten, regelingen, normen, richtlijnen en protocollen van toepassing. Met de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit in 2007 en 2008 en de Waterwet vanaf 2009, is het wettelijk kader voor baggeren bovendien ingrijpend veranderd.

Al met al wordt het er niet gemakkelijker op om een baggerproject goed voor te bereiden en te realiseren. Genoeg aanleiding voor MWH om het Handboek Waterbodem op te stellen. Het handboek fungeert als een stappenplan bij het realiseren van een baggerproject vanuit het perspectief van de baggerende organisatie.

Doel van het handboek
Het handboek biedt een overzicht op het proces van een baggerproject, en schetst de relaties tussen de verschillende fasen en aspecten binnen dat proces. Eerst is ingegaan op het gehele proces, vervolgens zijn de fasen en activiteiten, die in een baggerproject te onderscheiden zijn, nader beschreven.

Controlelijst voor baggerprojecten
De basis voor het handboek is de bijgevoegde controlelijst voor het realiseren van een baggerproject. Vanuit elk punt op de controlelijst wordt verwezen naar de betreffende paragraaf in het handboek waar het punt op de controlelijst nader is toegelicht.
De controlelijst kan, in combinatie met de tekst, gezien kan worden als hulpmiddel voor projectmanagement bij baggerprojecten. Bovendien kan op basis van het handboek een risico-inventarisatie worden gemaakt en bijgehouden.

Bestellen of meer informatie?
Het Handboek waterbodem is te bestellen via:
www.mwhglobal.nl/overzicht/vraag-het-handboek-waterbodem-aan

Voor meer informatie over het Handboek Waterbodem kunt u contact opnemen met Guido Ritskes, telefoon 026-751 39 38.

datum: 15 januari 2009 | bron: Waterbodem.nl |  rubriek: beleid

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink