waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Vergunningaanvraag voor vervuild IJsselslib

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Vergunningaanvraag voor vervuild IJsselslib
WIJHE - Met de nodige vertraging is een vergunning voor verplaatsing van vervuild slib uit de uiterwaarden bij Wijhe verleend en ter inzage gelegd. Rijkswaterstaat wil de grond saneren en de IJsseloever natuurvriendelijk maken.

De dienstkring Twentekanalen en IJsseldelta van Rijkswaterstaat vroeg de vergunning eind vorig jaar al aan. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft die vergunning nu verleend, maar er is nog beroep mogelijk. Als bezwaren uitblijven wordt de vergunning op 27 september van kracht.

De oevers aan beide zijden van de rivier worden aangepakt. De gemeenten Olst-Wijhe en Heerde hebben al eerder een aanlegvergunning verleend. De nu ter inzage gelegde vergunning is nodig om het verontreinigde slib te mogen afvoeren naar de opslagplaats Keteloog in het Ketelmeer.

ZWARE METALEN

De grond bevat onder meer zware metalen. Dat is daar vooral in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw terecht gekomen. In die tijd was milieubescherming nog nauwelijks een item en werden rivieren als een soort open riool gebruikt. Vooral de zware metalen bleven na overstromingen achter in de uiterwaarden.

Het gif vormt daar nu nauwelijks nog gevaar voor het vee, maar in de bodem levende dieren als wormen hebben er wel last van. Door de sanering worden de Duursche Waarden in ieder geval een stuk schoner.

De uiterwaarden in het noordelijkste deel van de Duursche Waarden gaan op de schop. Aan de Wijhese kant gaat het om een lengte van zo"n anderhalve kilometer. Daar liggen 16 kribben. Die worden vervangen door 14 lagere exemplaren die bovendien verder het land insteken. Tussen de kribben worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Dat wil zeggen dat de rivier vrij spel krijgt. De verwachting is dat er op den duur natuurlijke erosie zal ontstaan.

MILJOENEN

Aanvankelijk had Rijkswaterstaat al voor de bouwvak met de uitvoering willen beginnen. Nu moet minimaal nog tot eind september geduld worden geoefend. Als iemand bezwaren heeft kan dat nog langer duren.

Al met al gaat het om een miljoenenoperatie. Alleen de nieuwe kribben kosten al ongeveer een ton per stuk. Verder zijn de kosten van sanering van de vervuilde grond hoog. De werkzaamheden zullen naar verwachting ongeveer een half jaar in beslag nemen.

De voorbereidingen zijn voor Rijkswaterstaat uitgevoerd door Arcadis Ruimtelijke Ontwikkeling BV. Dit bedrijf actualiseerde onder meer de meetgegevens van een al in 1997 gehouden bodemonderzoek. De uitkomsten maakten duidelijk dat voor de afvoer van het slib een vergunning nodig is op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De vergunning ligt tot en met 26 september ter inzage in de gemeentehuizen van Olst-Wijhe en Heerde. En ook bij Rijkswaterstaat aan het Gildemeesterplein 1 in Arnhem.
datum: 19 augustus 2002 | bron: Apeldoornse Courant |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink