waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, 1,8 miljoen voor dringende zaken

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
1,8 miljoen voor dringende zaken
ROOSENDAAL - Burgemeester en wethouders van Roosendaal willen bijna 1,8 miljoen euro uit het gemeentefonds aanwenden voor de aanpak van zaken die in hun ogen geen uitstel dulden. Het voorstel voor de begrotingswijziging komt donderdag aan de orde tijdens de vergadering van de commissie Bestuur.

Het gemeentefonds is de jaarlijkse bijdrage van de overheid, aldus gemeentewoordvoerster A. Salve. "Die bijdrage ligt rond de 50 miljoen en maakt een derde van de gemeentebegroting uit. Dit jaar hebben we 3,2 miljoen extra gekregen. Bijna 1,8 miljoen, 1.796.644 euro om precies te zijn, is bedoeld voor het uitvoeren van zaken die niet kunnen blijven liggen. De rest wordt bij de begrotingsbehandeling in november verdeeld."

Een greep uit de dringende zaken die het college naar voren wil halen: voor de aanpak van legionella in sportaccommodaties is 124.000 euro nodig. Ook wil het college 132.000 euro uittrekken voor de controle op milieu en veiligheid door politie, brandweer en milieu. Zij krijgen meer werk omdat het aantal bedrijven is toegenomen. Ook is er 150.000 euro nodig om de toenemende verkeersdruk te lijf te gaan.

Om de handhaving van de openbare orde te intensiveren heeft het college 50.000 euro nodig. Uitbreiding van de brandweer vergt 125.000 euro. Verder is het waterschap Scheldekwartier dit jaar alle waterlopen aan het baggeren. Eigenaren van aanpalende percelen zijn verplicht om het slib op te vangen; in stedelijk gebied is dat de gemeente. Daar is 50.000 euro voor nodig.
Eveneens 50.000 euro gaat naar milieubevorderende maatregelen.

Leerlingenvervoer
Het leerlingenvervoer voor zwemles neemt ook toe, dus de kosten eveneens. Het college vraagt daarom 100.000 euro. Het up-to-date maken van de gemeentelijke automatisering vereist 278.000 euro. Voor uitbreiding van het aantal bewonersplatforms moet 35.000 euro op tafel komen. Er zijn nu negen platforms en dat moeten er dertien worden.
Uitwerking van de Kunst- en Cultuurnota kost 145.000 euro. B en W denken daarbij aan een Kunstservicepunt, een cultuurprijs, educatie, de kunstmaand en subsidie voor vernieuwende projecten. 60.000 euro gaat naar het Sportbureau voor het project Prins (Professionele ondersteuning in de sport).

Wonen
Om de basisfunctie van de wijkhuizen te verbeteren is 27.000 euro nodig. Verhoging van de subsidie voor de Stichting Peuterspeelzalen kost 58.000 euro en de budgetverhoging voor de maaltijdvoorziening en sociale alarmering 12.000.
43.000 euro willen B en W besteden om de jeugd meer bij het gemeentelijk beleid te betrekken. Het geld is nodig om ervaringen en knelpunten in beeld te brengen. Ook is 60.000 euro nodig voor het masterplan Welzijn Wonen. Dat plan moet investeringen ten behoeve van ouderen en gehandicapten sturen. De commissievergadering in het raadhuis op de Markt begint om half acht.
datum: 19 augustus 2002 | bron: BN/DeStem |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink