waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Strengere regels voor behoud Friese sloten

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Strengere regels voor behoud Friese sloten
STIENS (ANP) - De Friese waterschappen gaan strenger toezien op het behoud van sloten. Op deze manier wil zij de wateroverlast in de toekomst tegengaan.
Door de onverwacht grote regenval blijft het water op de landbouwgronden staan. Sloten zijn belangrijk voor afvoer en berging van regenwater.


Veel sloten zijn tijdens ruilverkavelingen gedempt. Om meer rendement uit het land te halen, waren grote percelen nodig. "Normaal geeft dit geen problemen, maar nu er heel veel regen is gevallen in noordoost Friesland kan het water niet weg”, aldus Kees Munting, sectorhoofd Onderzoek en Plannen bij Waterschap De Waadkant. Het waterschap Sevenwolden heeft het dichtgooien van sloten al eerder verboden. Zij gaan strenger toezien op het plaatsen van walbeschoeiing door bedrijven en particulieren. Deze kunnen het oppervlak van de sloot verkleinen.
datum: 13 augustus 2002 | bron: ANP |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink