waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Dalfsen gaat nog niet baggeren

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Dalfsen gaat nog niet baggeren
DALFSEN - De vervuiling van vijvers, kanalen en sloten binnen de bebouwde kommen van Dalfsen valt reuze mee. Reden om haast te maken met baggeren is er niet. Burgemeester en wethouders hebben daarom besloten het recent opgestelde baggerplan te laten rusten en subsidiemogelijkheden af te wachten.

De gegevens van het baggerplan worden wel betrokken bij het opstellen van plannen met betrekking tot onder meer Bellingeweer, Hulsterplassen en de sanering van riooloverstorten.

Cor Westhuis, hoofd afdeling onderhoud en beheer van de gemeente, legt uit wat er precies aan de hand is. Met toepassing van 75 procent subsidie - rijk 50 en waterschap 25 procent - heeft de gemeente een baggerplan laten opstellen. Waterschap Groot Salland nam daarbij het voortouw, ook voor andere gemeenten zoals Staphorst, Kampen en Zwolle. "Dat alles in een tien-jaren-scenario", aldus Westhuis, "in Nederland zit heel veel slib in kanalen, vijvers en rivieren en men wil daar inzicht in hebben."

Bureau Witteveen en Bos uit Deventer deed het onderzoek en richtte zich daarbij op kwaliteit en kwantiteit. Er werden monsters genomen, waarbij beoordeling van kwaliteit plaatshad. In de daarbij gehanteerde schaalverdeling gehanteerd hoeft de gemeente tot klasse twee niets te doen. Alleen in de klasse 2 en drie zijn maatregelen nodig. "Uit het onderzoek blijkt eigenlijk dat het in heel de gemeente goed is", aldus Westhuis, "met uitzondering van het kleine vijvertje aan het Lindenlaantje - klasse drie - en Bellingeweer - gedeeltelijk klasse twee. Maar het is niet verontrustend en er is ook geen gevaar voor de volksgezondheid."

Het college heeft besloten pas op de plaats te maken, omdat aan baggerwerkzaamheden veel eisen worden gesteld, met als gevolg veel kosten, terwijl de subsidiemogelijkheden voor uitvoeringswerkzaamheden beperkt zijn. "We hebben in ieder geval een standaardwerk met gegevens", zo heeft Westhuis de zin van het onderzoek aan, "dat kan gebruikt worden. De huidige toestand is vastgelegd, maarer zijn geen verontrustende cijfers."
datum: 2 augustus 2002 | bron: Apeldoornse Courant |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink