waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Bijna 7 ton voor baggerplan

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Bijna 7 ton voor baggerplan
RIJSSEN/HOLTEN - Rijssen heeft een bedrag van ruim 670.000 euro nodig om verontreinigde waterbodems binnen de bebouwde kommen in de gemeente schoon te maken. Dat toont een speciaal gemaakt baggerplan aan. Het is nog onbekend of de gemeente zelf opdraait voor de kosten.

Het baggerplan werd in opdracht van de gemeente opgesteld door het bureau Niebeek milieumanagement. Verder waren de waterschappen Regge & Dinkel en Rijn & IJssel erbij betrokken.

Het gaat erom de achterstand in het opruimen van vervuilde waterbodems weg te werken in de bebouwde kommen van de kernen Rijssen en Holten. De waterlopen zijn eigendom van de gemeente.

Tot nu toe maakte Rijssen op haar begroting nog geen geld vrij voor het baggeren van de waterlopen binnen het zogeheten stedelijk gebied. Het baggerplan van het bureau Niebeek gaat er vanuit dat alle wateren binnen een periode van tien jaar uitgebaggerd moeten worden. Dit houdt een kostenpost in van ruim 670.000 euro. Jaarlijks komt het neer op een gemiddeld budget van iets meer dan 67.000 euro.

Het Niebeek-rapport stelt voor om eerst de watergangen aan te pakken die het meest verontreinigd zijn. Dat dient dan te gebeuren in de jaren 2003 en 2004.

Hiervoor is een bedrag nodig van in totaal ruim 110.000 euro.

Het is de bedoeling om de haven in de Midden-Regge bij de Pelmolen, waar de Enterse zomp ligt, apart te laten baggeren. Dit gebeurt waarschijnlijk samen met de Midden-Regge.

Het is nu nog onduidelijk hoeveel geld de gemeente zelf moet ophoesten voor de uitvoering van het baggerplan Wellicht valt er dit jaar overeenstemming te bereiken met de twee waterschappen over de kostenverdeling.

De ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieu (VROM) en Verkeer & Waterstaat (V&W) hebben hiervoor wel een eenmalige subsidieregeling in het leven geroepen. Hierdoor valt nu nog voor de jaren 2001 en 2002 maximaal 50 procent subsidie te verkrijgen in het opstellen van baggerplannen.

Het waterschap Regge & Dinkel heeft de gemeente aangeraden in haar begroting om voor de jaren tot 1212 rekening met de uitgaven voor het baggeren van de lokale waterlopen in de bebouwde kommen.

Ook moet bekeken hoe ernstig vervuild slib terecht kwam in vrij recent aangelegde waterpartijen, zoals die nabij de Kalenderstraat.
datum: 1 augustus 2002 | bron: De Twentsche Courant Tubantia |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink