waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Zes miljoen kuub verontreinigd slib uit Ketelmeer

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Zes miljoen kuub verontreinigd slib uit Ketelmeer
DRONTEN (ANP) - De sanering van het oostelijk deel van het Ketelmeer heeft 6,2 miljoen kuub zwaar verontreinigd slib opgeleverd. Dat heeft Rijkswaterstaat maandag meegedeeld. Het slib is gestort in een speciaal depot op IJsseloog, een daarvoor aangelegd eiland in het Ketelmeer. De bodem van het Ketelmeer is ernstig vervuild met giftig slib dat jarenlang via de Rijn en de IJssel is aangevoerd.

Uit het westelijke deel moet nog zon 6 miljoen kuub vervuild slib van de bodem worden gebaggerd, dat ook in het slibdepot wordt opgeslagen. Rijkswaterstaat wil in 2004 met deze sanering beginnen. Eerst kijkt de organisatie of de eerste operatie volgens plan is verlopen. In de loop van volgend jaar zijn de resultaten bekend. Een zandscheidingsinstallatie heeft 100.000 kuub schoon zand uit het omhoog gehaalde slib gehaald. Dit zand wordt onder meer voor de dijkversterkingen rond het Ketelmeer gebruikt. het oostelijke deel is gesaneerd, kunnen de ontwikkelingsplannen voor het gebied in gang worden gezet. Zo komt bij het Kampereiland het natuurgebied IJsselmonding.
datum: 9 juli 2002 | bron: ANP |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink