waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Updates Bever, Notove en Towabo

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Updates Bever, Notove en Towabo
De nieuwe release van Bever is helaas vertraagd tot na de zomer. Voor de verschillende Bever onderdelen zijn imiddels al wel tal van verbeteringen doorgevoerd. Om deze de gebruiker toch zo snel mogelijk ter beschikking te stellen worden ze hierbij alle als afzonderlijke updates uitgebracht.

U kunt per systeem de volgende nieuwe versies downloaden:

Bever versie 2.3.05, de voornaamste aanpassingen zijn een veel grotere verwerkingssnelheid, en een verbeterd scherm voor het koppelen van onbekende waarnemingssoorten tijdens het importeren
Notove versie 4.3.04, met ook een verbeterde performance; daarnaast heeft de applicatie een 'start-scherm' waarmee de diverse programma-opties nog gewijzigd kunnen worden.
Towabo versie 1.021, met als voornaamste verbeteringen een uitbreiding van het start-scherm. Dit biedt meer mogelijkheden voor de gewenste uitvoer; daarnaast is de toetsing van het cyanide-complex toegevoegd.
ConversieWaboos2Bever versie 1.1, waarin een tweetal kleine correcties is aangebracht.

Alle updates kunnen zoals gebruikelijk worden gedownload vanaf de download-pagina van de HelpDesk. Tevens is daar een uitgebreid overzicht beschikbaar van alle doorgevoerde aanpassingen.

Meer informatie en downloads: http://www.ibever.nl
datum: 27 mei 2002 | bron: Bever website |  rubriek: normering

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink