waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Illegaal baggeren haven IJmuiden niet aangepakt

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2018 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Illegaal baggeren haven IJmuiden niet aangepakt
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft vorig jaar bij de aanleg van de Derde Haven in IJmuiden drie overtredingen van de bouw- en milieuwetgeving door de vingers gezien.

Rijkswaterstaat in Haarlem, een onderdeel van het ministerie, concludeerde in augustus 2001 dat optreden tegen de overtredingen 'ernstige financiële gevolgen zou kunnen hebben'. De vertraging zou volgens de inspectie kunnen leiden 'tot het mislopen van een royale subsidie van de Europese Commissie'.

Aan deze subsidie van 4,5 miljoen euro waren strikte termijnen verbonden. De termijnen waren mogelijk overschreden als de bouw was stilgelegd.

De overtredingen betroffen het opbaggeren van vervuild slib zonder dat daarvoor toestemming was gevraagd. Het was niet de eerste keer dat Rijkswaterstaat overtredingen van de milieuwetgeving door de Zeehaven constateerde. In mei 2000 deden handhavers van Rijkswaterstaat aangifte bij justitie van het storten van illegaal baggerslib.

De directie van de Zeehaven IJmuiden NV, een bedrijf dat voor 20 procent in handen is van de lokale en provinciale overheid, kocht voor ruim 11 duizend euro een strafrechtelijke vervolging af. Dat bevestigt justitie in Haarlem.

Uit documenten die in het bezit zijn van de Volkskrant blijkt dat de situatie in 2001 zo ernstig was dat Rijkswaterstaat overwoog de zeehaven een dwangsom op te leggen. In een bestuurlijke brief wees de inspectie nogmaals op de drie overtredingen van de milieuwet en op het bouwen zonder vergunning.

Al voor de constatering van de overtredingen was de bouw van het prestigieuze havenproject, dat met ruim 10 miljoen euro aan overheidssteun wordt aangelegd, sterk vertraagd.

Een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt dat er niet is opgetreden omdat het milieu niet is geschaad. 'Er is een afweging gemaakt tussen de mogelijke financiële gevolgen van ingrijpen en de aard van de overtreding.'

Het ministerie, dat toezicht houdt op de bouw van de zeehaven, heeft zelf 5 miljoen euro subsidie verstrekt voor de aanleg van de haven. Daarnaast is subsidie verstrekt door de Europese Commissie, het ministerie van Economische Zaken, Noord-Holland en de gemeente Velsen. In totaal gaat het om 10 miljoen euro.

De Derde Haven, een project van het voormalig staatsbedrijf Zeehaven IJmuiden NV, kost naar schatting 40 miljoen euro. Dat is 9 miljoen euro meer dan begroot.

Het projectmanagement was in handen van Ad Bos, een voormalig medewerker van bouwbedrijf Koop Tjuchem, die bekend is geworden als klokkenluider van de bouwfraude. Bos was verantwoordelijk voor de communicatie met Rijkswaterstaat. Hij is in februari 2001 ontslagen. Zijn taken zijn overgenomen door de directie van de Zeehaven.
datum: 25 februari 2002 | bron: de Volkskrant |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink