waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Monsterklus nadert zijn voltooiing

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Monsterklus nadert zijn voltooiing
STEENWIJK - De sanering van het Steenwijkerdiep in Steenwijk is bijna klaar. Eind maart, twee jaar na de start, is de monsterklus geklaard. En bestaat het gebied uit wat wel de schoonste grond van Steenwijk werd genoemd.

Want alle vuile grond is weggehaald en schoon zand kwam ervoor in de plaats. Het ging om enorme hoeveelheden, daar tussen het Steenwijkerdiep en park Rams Woerthe.

Om een beeld te geven: 38.000 kubieke meter vervuilde grond is afgegraven. Dat zijn ongeveer 1.900 vrachtwagens vol. Dezelfde hoeveelheid schoon zand is er weer naar toe gebracht. Daarnaast was er nog 500 kubieke meter verontreinigd puin (25 vrachtwagens).

Uit de grond van het terrein waar vroeger de vatenspoelerij was, werden ook nog eens tweehonderd verontreinigde vaten gehaald.

Dan was er nog de bodem, van het water van 't Diep. Met een baggerzuiger (een plat bootje met peilstok en superstofzuiger) is ongeveer 12.500 kubieke meters vuile slib naar boven gehaald, wat gelijk staat aan zeshonderd volle vrachtwagens. In de waterbodem lag ook allerlei puin, ongeveer 300 kubieke meter (vijftien vrachtwagens). Er is 400 kubieke meter schoon zand in 't Diep teruggebracht. Een simpele rekensom leert dat 't Diep dus meteen wat dieper is gemaakt.

FILTERS
Dit alles is bijna klaar. De grond waar gebouwd gaat worden, is schoon. Evenals de bodem van 't Diep. Rest nog het grondwater op de locatie waar de woningen komen. Er zijn op 56 punten verticale filters geplaatst, soms tot wel veertig meter diep, van waaruit het water wordt opgepompt.

Het water gaat naar de naburige rioolwaterzuiveringsinstallatie waar het vuile water wordt schoongemaakt en daarna in het oppervlaktewater wordt geloosd.

Deze schoonmaak, waarbij alleen op die 56 punten betonnen putten zichtbaar zijn, gaat nog wel een jaar of zes duren.

Toekomstige bewoners die zo'n put met daaronder een leiding op en in hun kavel hebben, moeten ervoor zorgen dat die put en leiding toegankelijk moeten zijn.

datum: 8 februari 2002 | bron: Zwolse Courant |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink