waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Raalter Wetering domein van baggeraars

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Raalter Wetering domein van baggeraars
ELSHOF - De Raalter Wetering nabij Elshof is tegenwoordig het domein van twee of meer baggeraars. De watergang is dermate dichtgeslibd dat actie noodzakelijk is. De komende weken zijn de baggeraars in touw, want ze vorderen met een snelheid van zo" n vijftig meter per dag.

Het bedrijf Kunstjens uit Hedel is maandag begonnen met de intensieve werkzaamheden. De week begon gelijk hilarisch, want onder de brug bij de Elshofweg stuitten de baggeraars op een televisie. Het ding, een behoorlijk oud model, heeft er waarschijnlijk jaren gelegen. Een woordvoerder van waterschap Groot Salland verklaart dat de watergang in geen dertig jaar is uitgebaggerd. "Die doet het niet meer",verduidelijkt een baggeraar, wijzend naar de oude tv. De man staat tot aan zijn enkels in de drab.
De baggeraars werken op een drie kilometer lang tracé tussen de Elshofweg en gemaal de Rietberg. "We vorderen vijftig meter per dag, dus we zijn hier nog wel even bezig", aldus een van de baggeraars, wiens taak het is de grote buis waar de prut uitkomt in positie te houden.
Zijn collega bestuurt de boot die het zand opzuigt. In totaal moet er 145.000 kub blubber van de bodem gehaald worden.
De werkzaamheden vinden plaats omdat de afwateringsfunctie van de Raalter Wetering in het geding is.Bovendien kan er ook te weinig water het gebied ingepompt worden in tijden van droogte. Naast de watergang is een zogeheten depot gegraven, een soort ondiepe sloot. De modder komt daar in terecht. Na het drogen kan de betreffende agrariër gewoon weer van deze grond gebruik maken. Het gaat om normaal slib en dat is zeker niet giftig. Als de baggerwerkzaamheden zijn afgerond, gaat het waterschap de oevers van de Raalter Wetering op dat drie kilometer lange tracé natuurvriendelijk maken. "Het worden zogeheten duurzame plasoevers", licht een woordvoerder van het waterschap toe. De oevers van de Raalter Wetering nabij Elshof krijgen een rijkere begroeiing en de paden langs het water krijgen een opknapbeurt. Momenteel zijn er nauwelijks paden te zien. Wel een grote modderpoel.
datum: 5 december 2001 | bron: Zwolse Courant |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink