waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Boskalis legt project stil na dood actievoerders

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Boskalis legt project stil na dood actievoerders
Boskalis heeft noodgedwongen een baggerklus op Sri Lanka moeten stilleggen vanwege hevige protesten van lokale vissers tegen het project. Vorige week werden drie actievoerders door de politie doodgeschoten tijdens een demonstratie.

Het Papendrechtse baggerconcern is op Sri Lanka betrokken bij de aanleg van een 32 kilometer lange weg door de Negombo-lagune, even boven de hoofdstad Colombo. Voor de weg is 4,7 miljoen kubieke meter zeezand nodig, dat door Boskalis uit de lagune wordt gehaald.

Vissen in het kustmeer is door de baggeractiviteiten grotendeels onmogelijk geworden. Voor de ruim tweehonderd vissers werd weliswaar een compensatieregeling getroffen, maar de uitvoering van ervan verloopt uiterst moeizaam. De vissers vinden dat ze te weinig uitbetaald krijgen. Om hun bezwaren kracht bij te zetten, gingen de vissers vorige week de straat op. De protestactie liep dusdanig uit de hand dat de politie het vuur opende. Daarbij vielen onder de actievoerders drie doden en tientallen gewonden.

Op last van de overheid van Sri Lanka heeft Boskalis het project moeten stilleggen. Financieel-directeur R. Berends noemt het incident “heel vervelend”. Volgens hem waren de protesten niet tegen het baggerbedrijf gericht. “Wij hebben een goede verstandhouding met de vissers daar. Onze mensen hebben ook niet in onveilige situaties verkeerd.” Met de baggerwerkzaamheden moest nog een begin worden gemaakt. “Ik heb begrepen dat de vissers inmiddels betaald zijn en dat de rust terug gekeerd is. We mogen weer met het werk beginnen.”

Milieudefensie het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, dat het project subsidieert, gevraagd een onderzoek in te stellen. In de tussentijd zou het project stopgezet moeten worden. De milieuorganisatie is tegen de aanleg van de weg omdat die door kostbaar wetland loopt.

De bemoeienis van Milieudefensie snapt Berends van Boskalis niet goed. “Zowel lokaal als in Nederland is de uitgevoerde milieu-effectrapportage beoordeeld en goed gekeurd.”

datum: 27 november 2001 | bron: CoBOUW |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink