waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Waterschap klaar met baggeren

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Waterschap klaar met baggeren
STEENBERGEN - Waterschap Het Scheldekwartier is klaar met het baggeren van de Breede Watergang.

Door de grote hoeveelheid afval en puin in de watergang liep het project vertraging op. In het water trof het waterschap 26 ton afval aan. Het gaat vooral om puin, maar ook om tegels, fietsen, autobanden, vloerbedekking en vuilniszakken.
Het waterschap is nu klaar met het project. Daarmee is de doorstroom van water bevorderd en is er minder kans op wateroverlast.
Op het terrein achter het scoutinggebouw is een baggerdepot ingericht. Dat depot blijft nog een jaar open. Het slib moet indrogen voordat het verwerkt kan worden. In verband met de veiligheid is het terrein gesloten voor het publiek.
datum: 24 november 2001 | bron: Utrechts Nieuwsblad |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink