waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Woonbootbewoners vrezen gas uit kanaalbodem

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Woonbootbewoners vrezen gas uit kanaalbodem
GRONINGEN (ANP) - Woonbootbewoners in Groningen zijn bang dat giftig gas hun woning binnendringt bij werkzaamheden aan de kanaalbodem. Binnenkort worden grachten in de stad en provincie grondig uitgebaggerd. Een operatie die rond de 40 miljoen gulden kost. "De veiligheid van woonbootbewoners is door het baggerwerk niet gegarandeerd, meent voorzitter S. Elings van het Woonschepencomite Groningen.

Bij het baggeren van vervuild slib, een van de grootste in zijn soort in het land ooit, zou ook gevaarlijk gas worden losgemaakt uit de bodem. De woonschepen liggen vlakbij de baggervaartuigen. De bemanning van die boten is wel beschermd, hun cabine is luchtdicht.
Opvallend genoeg is de bodem van woonschepen niet helemaal gesloten. Elings: "Wel waterdicht uiteraard, maar via een of meer zogeheten standpijpen, bijvoorbeeld voor het riool, kunnen gasbellen uit het water in de woonruimte komen.
De provinciale Waterschappen stellen dat door onder meer het aanbrengen van een vangscherm onder water het gas niet naar boven kan en dat er zodoende geen gevaar te verwachten is
datum: 23 november 2001 | bron: ANP |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink