waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Met beunbak en kraan de zandvang te lijf

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Met beunbak en kraan de zandvang te lijf
Vijf- tot zeshonderd vrachtwagens. Zo veel slib laat het waterschap weghalen uit de zandvang in de Voorste Stroom bij Oisterwijk.

Traag dobberen vier zwanen op de Voorste Stroom. Om maar geen energie te morsen in deze mistige kou. Een reden voor haast is er ook niet. Nóg niet. Vanaf maandag zal het vijf weken lang gedaan zijn met de rust in dit hoekje van Oisterwijk. Een ronkende kraan en vijf- é zeshonderd vrachtwagenritten. Operatie 'sanering zandvang' komt eraan. Tienduizend kubieke meter slib laat waterschap De Dommel wegscheppen uit de vier meter diepe opvangbak. En er ligt nog veel meer, weet projectleider Marcel van den Broek: "Op dit moment is de zandvang tot de nok toe gevuld. Er zit nu 17.500 kuub in. Als er tienduizend uitgaat, dan is-ie weer acht tot tien jaar goed, denken wij." Dat is vooralsnog voldoende voor De Dommel. Het waterschap overweegt omstreeks 2010 de Voorste Stroom te herinrichten. Van den Broek: "En dan kijken we of deze zandvang nog noodzakelijk is."

Maatwerk
Ook vanwege de gepeperde prijzen op stortplaatsen is voor maatwerk gekozen. De hele klus kost De Dommel 1,2-miljoen gulden. Van dat bedrag gaat slechts een derde deel naar het zichtbare werk in Oisterwijk. Liefst acht ton staat begroot voor de afzet, het mogen storten van het vervuilde slib. Het gaat om 'ernstig verontreinigde specie', aldus Van den Broek: "Vermoedelijk is die verontreiniging een gevolg van de vroegere leerlooierijen in Tilburg. Direct bewijs daarvoor ontbreekt. Maar er in monsters veel chroom aangetroffen. En chroom heeft meestal te maken met looierijen."

Stortplaats
In 1983, bij de vorige schoonmaak van de vang, is het zand direct naast de Stroom verwerkt als afdichting van een reeds aanwezige stortplaats. Dat depot ligt er nog altijd, op toekomstig sportpark D'n Donk. De grond is niet vervuild. Dat heeft vermoedelijk te maken met de werkwijze van destijds, toen andere normen golden dan tegenwoordig. Het slib werd op de kant gespoten. Vermoedelijk bleven daarbij de relatief schone zandkorrels liggen en spoelden de kleine vuildeeltjes terug de Stroom in.

Ponton
Nu mag die methode niet meer. De Dommel wil het slib direct afvoeren. Aannemer Conetra zet daarom een rupskraan in die het slib direct in zandvrachtwagens schept. Voor deze aanpak is met rijplaten een tijdelijke noodweg over sportpark D'n Donk gemaakt. En er komt nog meer opvallends. Omdat de kraan de dertig meter brede zandvang niet vanaf de oever kan behappen, zal de machine op gegeven moment op een drijvend ponton rollen. Een beunbak, een varende container, zorgt dan voor transport naar de oever, waar een tweede kraan het slib vanuit de beunbak weer in de vrachtwagens schept. Al dat werk maakt de zuidoever van de Voorste Stroom tot gevaarlijk terrein voor fietsers. Het bekende rode Stroomdalpad richting Tilburg blijft daarom afgesloten tot eind december.
datum: 16 november 2001 | bron: Utrechts Nieuwsblad |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink