waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Rijksoverheid subsidieert zich rijk

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Rijksoverheid subsidieert zich rijk
In de baggerverwerkingswereld gelooft praktisch niemand dat de nieuwe regeling er op 1 januari aanstaande ligt. Maar, zo zeggen deskundigen in die kringen, daarmee loopt het Rijk dan wel miljarden mis, want de subsidie zal alleen maar werken voor rijkswateren.

De stimuleringsregeling is bedoeld om het prijsverschil tussen het geavanceerd verwerken van vervuilde baggerspecie en het storten ervan weg te werken. Achtergrond is dat altijd is beweerd dat storten goedkoper is dan verwerken. Met die standaardkreet is jarenlang het verwerken van slib tot secundaire bouwmaterialen gefrustreerd.

“Voor het Rijk zelf klopt de stelling dat storten goedkoper is. Het Rijk heeft twee grootschalige depots: de Slufter op de Maasvlakte en IJsseloog in het Ketelmeer. Gemeenten en waterschappen betalen op kleinschalige stortlocaties echter aanzienlijk meer. Volgens de Unie van Waterschappen zelfs tot 95 gulden per kuub. Dan is het verwerken goedkoper”, rekenen de deskundigen voor.

Zij kunnen zich dan ook niet voorstellen dat gemeenten en waterschappen een dubbeltje subsidie ontvangen. “Waarom geld geven ter stimulering als verwerken toch al goedkoper is?” De subsidiepot zal volgens hen daarom onaangeroerd blijven en aan het einde van het jaar weer in de schatkist van minister Zalm of zijn opvolger vloeien.

De enige die er dan wel van kan profiteren is het Rijk zelf, dat in de Slufter 15 gulden per kuub betaalt. En dat dan ook nog via een intern verrekeningsysteem, vestzak-broekzak dus. IJsseloog is iets duurder, maar ook daar ligt het storttarief onder het verwerkingstarief.

“In de praktijk krijg je dus het volgende. Rijkswaterstaat zal slib ter verwerking aanbieden. Daardoor blijft er ruimte over in de depots waar gemeenten en waterschappen terecht kunnen. Die betalen dan voor de Slufter 15 gulden plus bijna 30 gulden afvalstoffenheffing, is 45 gulden. Die besparen dus 50 gulden per kuub.

Bij een depotruimte van 200 miljoen kuub levert dat het Rijk zo’n 9 miljard op.”
datum: 23 oktober 2001 | bron: CoBOUW |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink