waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Baggerwerk Groningen begint in het Reitdiep

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Baggerwerk Groningen begint in het Reitdiep
Het omvangrijke saneringsproject in Groningen, dat bij elkaar 40,7 miljoen gulden gaat kosten, moet in 2006 geheel zijn afgerond.

Alle wateren in de stad Groningen worden ontdaan van tienduizenden vrachtwagens gevuld met vervuild slib. Twee weken geleden moest het baggerwerk nog uit voorzorg worden uitgesteld in verband met de mogelijke aanwezigheid van bommen uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem van het Reitdiep.


Baggerbedrijf De Vries & Van de Wiel uit Schagen heeft inmiddels echter groen licht gekregen van het waterschap Hunze en Aas en de gemeente Groningen om met de werkzaamheden te beginnen. In het Reitdiep en het Balkengat ligt naar schatting 36.000 kuub baggerslib, dat met een kraan vanaf een drijvend ponton in een slibschuit wordt gestort. Vanaf de Plantsoenbrug en de Plataanbrug wordt van twee kanten tegelijk gewerkt naar de sliboverslag op het ACM-terrein. Vandaar wordt het slib met vrachtwagens afgevoerd naar diverse stortplaatsen in het land.

Het zeer sterk vervuilde slib (klasse 4) gaat gedurende het eerste jaar naar stortplaats Stainkoeln in Groningen en wegens ondercapaciteit daarna grotendeels naar baggerdepot IJsseloog in het Ketelmeer. Het minder sterk verontreinigde slib (klasse 2 en 3) wordt opgeslagen in het gemeentelijke baggerdepot Driebondsweg in Groningen. Naar verwachting duurt het baggeren in het Reitdiep en het Balkengat als de vorst tenminste niet al te hevig toeslaat tot 31 januari 2002. Daarna komen respectievelijk het Oosterhamrikkanaal, de vijvers van het Noorderplantsoen, het Oude Winschoterdiep, de Diepenring, het Verbindingskanaal, het Eemskanaal, de insteekhavens, het Hoendiep, de Eendrachtskade en het Helperdiep aan de beurt.

Opdrachtgever voor de grootscheepse baggeroperatie is het waterschap Hunze en Aas die zelf in totaal 6 miljoen gulden bijdraagt aan de bodemsanering. Verder leveren de gemeente Groningen (10 miljoen gulden), het waterschap Noorderzijlvest (0,5 miljoen gulden), de provincie Groningen (1,1 miljoen gulden) en het ministerie van VROM (23 miljoen gulden) aanzienlijke financiële bijdragen. Tegelijkertijd met de bodemsanering worden de kanalen tevens weer op de gewenste vaardiepte gebracht.

Met de grootscheepse baggerwerken wordt in feite een aanzienlijke inhaalslag gerealiseerd. Jarenlang had het werk geen prioriteit bij de gemeente, de provincie, de waterschappen en het ministerie van VROM. Dat wordt nu in één klap ingehaald.
datum: 23 oktober 2001 | bron: CoBOUW |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink