waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Greenpeace baggert in haven

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Greenpeace baggert in haven
VLISSINGEN - Greenpeace heeft gisteren haar strijd tegen het gebruik van TBT-houdende scheepsverf voortgezet. Op het schip Beluga haalden actievoerders in de Van Cittershaven in Vlissingen-Oost bagger van de bodem, die volgens hen met deze giftige stof is vervuild. Omzichtig werden vijf vaten met bagger gevuld. Wat Greenpeace ermee gaat doen, bleef onduidelijk.

Eerder deze week leverde Greenpeace al vervuilde bagger uit Antwerpen en Zeebrugge bij Atofina in Vlissingen-Oost af. Dit bedrijf verwerkt TBT (tributylin) in een grondstof voor scheepsverven. De milieu-organisatie hamert op het stopzetten van de productie van deze giftige verf, omdat de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) deze week in Londen vergadert over onder meer een verbod op het gebruik van TBT. Greenpeace wil dat verfproducenten en rederijen al voor het van kracht worden van zo'n verbod afzien van TBT. Volgens Greenpeace en de IMO zijn verven voorhanden die net zo effectief zijn tegen aangroei van algen, pokken en dergelijke op scheepswanden als TBT-houdende verf.
Die alternatieve verfsoorten maken de scheepshuid zo glad dat zee-organismen zich er moeilijk aan kunnen hechten.

Giftige werking
Het aangroeiwerende effect van TBT-verf zit 'm in de giftige werking van deze stof. Algen en pokken die zich op een ermee behandelde scheepshuid vastzetten, gaan dood. Het nadeel is dat TBT constant vrijkomt, waardoor ook organismen worden aangetast die het niet op de scheepswand hebben voorzien.
Extra nadeel is TBT moeilijk afbreekbaar is. In veel havens en op belangrijke scheepvaartroutes is deze stof dan ook in de bodem te vinden.

Bagger
Met een kraantje op het achterdek van de Beluga haalden de actievoerders twee scheppen bagger van de bodem van de Van Cittershaven. Volgens Greenpeace-woordvoerster M. van Boekel heeft onderzoek van de bodem door het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) aangetoond dat er inderdaad sprake is van vervuiling door TBT. Of het gehalte ervan de voorzorgsmaatregelen van een aantal van de actievoerders rechtvaardigde, bleef onduidelijk. De gifgroene pakken en de gasmaskers waarin ze zich hadden gestoken, gaven aan dat ze in elk geval het zekere voor het onzekere namen.
Toen de actievoerders bezig waren de bagger in vaten de verpakken, verscheen de waterpolitie in de Van Cittershaven. De schipper van de Beluga en zijn collega van de Greenpeace-persboot kregen een proces-verbaal, omdat ze zonder permissie van de havenmeester het gebied van havenschap Zeeland Seaports waren binnengevaren. Dat de actievoerders verontreinigde bagger boven water hadden gehaald en ermee aan de haal wilden gaan, bleef onbesproken. Aan de sommatie binnen een uur de haven te verlaten, gaf Greenpeace gehoor.
datum: 4 oktober 2001 | bron: Provinciale Zeeuwse Courant |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink